Cụ thể, theo số liệu báo cáo tổng hợp của TKV, các chỉ tiêu sản xuất trong tháng 2/2023 đều vượt so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, sản lượng than nguyên khai sản xuất của Tập đoàn đạt 3,3 triệu tấn; than tiêu thụ 3,98 triệu tấn... Tính chung 2 tháng đầu năm, Tập đoàn đã sản xuất 5,71 triệu tấn than nguyên khai; bốc xúc đất đá 15,2 triệu m3; tổng số mét lò đào 37.226 mét; than tiêu thụ đạt 7,27 triệu tấn, bằng 15,6% kế hoạch năm và bằng 109,4% so với cùng kỳ năm 2022.

TKV thực hiện đạt mức cao chỉ tiêu kế hoạch 2 tháng đầu năm 2023
TKV giữ vững mức tăng trưởng cao trong 2 tháng đầu năm 2023

Về khoáng sản, sản xuất Alumin quy đổi đạt 240,8 nghìn tấn; tiêu thụ Alumin 224,5 nghìn tấn; tinh quặng đồng đạt 16.079 nghìn tấn; đồng tấm sản xuất được 5.335 tấn. Sản xuất điện: 1,407 tỷ kWh. Sản xuất hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp: 10.436 tấn; sản xuất Nitrat Amon: 35.756 tấn, đạt 18,8% kế hoạch.

Trong 2 tháng đầu năm, lượng than tiêu thụ đạt 7,27 triệu tấn, bằng 15,6% kế hoạch và bằng 109,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tiêu thụ trong nước đạt 7,27 triệu tấn, tương đương 16,1% kế hoạch năm và bằng 109,4% so với cùng kỳ năm 2022 (than cung cấp cho hộ điện: 6,34 triệu tấn, đạt 16,5% kế hoạch và bằng 127,4% cùng kỳ năm trước; hộ đạm và alumin: 345 nghìn tấn, đạt 13,8% kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ năm trước; hộ xi măng: 156 nghìn tấn, đạt 11,5% kế hoạch năm). Tổng than tồn trên kho, bãi tại các đơn vị dự kiến cuối tháng 2 khoảng: 5,2 triệu tấn; tồn kho than sạch và than nhập khẩu bao gồm hàng đi đường: 4,7 triệu tấn. Than nguyên khai tồn kho khoảng: 0,5 triệu tấn. Than nhập khẩu tháng 2 đạt 914 nghìn tấn, bằng 9,9% kế hoạch nhập khẩu năm 2023, lũy kế 2 tháng dự kiến đạt 1,24 triệu tấn, bằng 13,5% kế hoạch.

Về giá trị, trong tháng 2/2023, tổng doanh thu đạt 14.236 tỷ đồng, bằng 8,4% kế hoạch năm, trong đó, sản xuất than dự kiến đạt 9.138 tỷ đồng, đạt 9,7% kế hoạch năm; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản: 2.302,6 tỷ đồng, đạt 9,7% kế hoạch năm; sản xuất và bán điện dự kiến đạt 966 tỷ đồng, đạt 8,4% kế hoạch năm... Tính chung 2 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 25.196 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, bằng 127,8% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, doanh thu than đạt 16.334 tỷ đồng, đạt 17,3% kế hoạch năm, bằng 148% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản: 3.280 tỷ đồng, ước đạt 14% kế hoạch năm và bằng 103% so với cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách Nhà nước dự kiến đạt 7.470 tỷ đồng, bằng 36,6% so với kế hoạch năm.

Trong tháng 3 này, Tập đoàn đặt kế hoạch sản xuất 3,56 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,33 triệu tấn; bóc đất tổng số 12,87 triệu m3, đào 22.640 mét lò; sản xuất Alumina 123 nghìn tấn; sản xuất 850 triệu Kwh điện…

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường để điều hành sản xuất - tiêu thụ phù hợp, hiệu quả; tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu đề ra trong tháng 3/2023./.