Phát biểu tại Phiên họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV khai mạc sáng nay (20/7), theo Văn phòng Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Quốc hội cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của suốt 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại biểu Quốc hội cần hết lòng vì nước, vì dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên họp thứ Nhất của Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH

Muốn thế, cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, để từ đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại biểu Quốc hội cần hết lòng vì nước, vì dân
Từ trái qua phải: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ Nhất của Quốc hội sáng nay. Ảnh: QH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Cũng theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp xác đáng, khả thi. Chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng ngày càng chính xác, thực chất hơn, nhất là việc quyết định ngân sách nhà nước, các vấn đề về kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án công trình quan trọng quốc gia...

Trước mắt, theo Tổng Bí thư, Quốc hội cần tập trung làm tốt công tác thể chế hoá, cụ thể hoá các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội khoá XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn mới.

“Muốn thế, một vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định là, tất cả các vị đại biểu Quốc hội khoá này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó…”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại biểu Quốc hội cần hết lòng vì nước, vì dân
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Phiên họp thứ Nhất của Quốc hội. Ảnh: QH

Diễn ra từ ngày 20/7 đến ngày 31/7, tại Kỳ họp này, Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác nhân sự và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tạo tiền đề, động lực rất quan trọng cho hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả nhiệm kỳ khóa XV.

Trong chương trình làm việc hôm nay, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước./.