Thông qua chương trình World Friends Korea của Chính phủ Hàn Quốc, ngày 22/07/2015, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tiếp nhận ông Chung Bong-ik, chuyên gia tư vấn cấp cao, nguyên Phó Chủ tịch Tổ chức Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc (SBC) tới làm việc tại Quỹ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Hoàng Thị Hồng trao Quyết định khen thưởng cho Chuyên gia tư vấn cấp cao Hàn Quốc Chung Bong-ik

Ông Chung Bong-ik là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hàn Quốc đặc biệt là hỗ trợ về tài chính khi ông từng là Phó Chủ tịch phụ trách về các chương trình tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Tổ chức SBC (Hàn Quốc).

Trên cơ sở kinh nghiệm quý báu này, chuyên gia Chung Bong-ik đã hỗ trợ tư vấn và có những đóng góp nổi bật cho sự phát triển trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong suốt hai năm công tác, và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá rất cao.

Cụ thể, trong 2 năm qua, chuyên gia Chung Bong-ik đã thực hiện được một số công việc, như: Thứ nhất, xây dựng nhiều tài liệu bổ ích giới thiệu các mô hình tiên tiến tại Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và tư vấn định hướng dài hạn cho Quỹ, như: tài liệu “Đề xuất định hướng phát triển cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 10 năm giai đoạn từ 2016 đến 2025”, các tài liệu giới thiệu về Tổ chức SBC cũng như giới thiệu mô hình Đầu tư mạo hiểm tại Hàn Quốc…

Thứ hai, chuyên gia đã hỗ trợ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối với Tổ chức Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc (SBC) và vào ngày 08/11/2016, Quỹ và Tổ chức SBC đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Đến nay, kết quả triển khai MOU giữa hai bên đã đạt được một số kết quả, như: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phái cử 03 cán bộ sang Hàn Quốc để được đào tạo về Hệ thống chẩn đoán doanh nghiệp của SBC trong tháng 06 vừa qua; Dự kiến trong Quý IV/2017, SBC sẽ tiếp tục cử chuyên gia sang Việt Nam để hỗ trợ Quỹ trong áp dụng hệ thống chẩn đoán đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa là đối tượng hỗ trợ của Quỹ. Đồng thời, hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ Quỹ thông qua một số chương trình đào tạo do chính chuyên gia soạn thảo giáo trình và giảng dạy.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Hồng nhấn mạnh, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói chung đánh giá cao, trân trọng những thành quả mà chuyên gia đã đem lại cho công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và trong hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho ông Chung Bong-ik.

Bà Hoàng Thị Hồng và ông Chung Bong-ik chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Phan Thùy Trâm đã công bố Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ông Chung Bong-ik.

Ông Chung Bong-ik cảm ơn những đánh giá, ghi nhận của ngành Kế hoạch và Đầu tư dành cho Ông. Đồng thời, Ông bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý này.

Ông Chung Bong-ik cũng hy vọng, trong tương lai, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ là tổ chức hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam không chỉ trong hoạt động hỗ trợ tài chính mà sẽ bao gồm cả hỗ trợ đào tạo, tư vấn, thị trường và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Ông kỳ vọng, tất cả những chức năng về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam sẽ được tập trung và hội tụ tại Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam một cách nhanh và hiệu quả nhất./.