Sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 2015/16 ước đạt 978,10 triệu tấn, giảm 7,51 triệu tấn tức giảm 0,76% so với ước tính tháng 8 và giảm 29,38 triệu tấn tức giảm 2,92% so với năm ngoái. Sản lượng bông toàn cầu niên vụ 2015/16 ước đạt 108,74 triệu kiện, giảm 0,25 triệu tức giảm 0,23% so với ước tính tháng 8 và giảm 10,20 triệu kiện tức giảm 8,59% so với năm ngoái. Nguyên nhân sản lượng ngô và bông giảm là do diện tích và năng suất đều giảm.

Sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2015/16 ước đạt 475,76 triệu tấn, giảm 2,90 triệu tấn tức giảm 0,60% so với ước tính tháng 8 và giảm 2,81 triệu tấn tức giảm 0,59% so với năm ngoái. Nguyên nhân sản lượng gạo giảm là do năng suất lúa giảm.

Sản lượng lúa mì toàn cầu niên vụ 2015/16 ước đạt 731,61 triệu tấn, giảm 5,06 triệu tấn tức giảm 0,70% so với ước tính tháng 8 và giảm 6,37 triệu tấn tức giảm 0,88% so với năm ngoái.

Sản lượng lúa mạch toàn cầu niên vụ 2015/16 ước đạt 144,75 triệu tấn, giảm 5,35 triệu tấn tức giảm 3,83% so với ước tính tháng 8 và giảm 3,94 triệu tấn tức giảm 2,80% so với năm ngoái. Sản lượng lúa mạch dự báo giảm chủ yếu do diện tích giảm.

Sản lượng đậu tương toàn cầu niên vụ 2015/16 ước đạt 319,61 triêu tấn, giảm 0,44 triệu tấn tức giảm 0,14% so với ước tính tháng 8 và giảm 0,25 triệu tấn tức giảm 0,08% so với năm ngoái. Sản lượng đậu tương giảm nhẹ do năng suất giảm ít trong khi diện tích trồng đậu tương tăng.

EU: Ước tính sản lượng ngô giảm do nóng hạn

Sản lượng ngô niên vụ 2015/16 tại Liên minh Châu Âu (EU) ước đạt 58,0 triệu tấn, giảm 4,3 triệu tấn tức giảm 6,8 so với ước tính vào tháng 8 và giảm 17,3 triệu tấn tức giảm 23% so với mức sản lượng kỷ lục năm ngoái. Số liệu này cũng thấp hơn 7,0 triệu tấn tức 10,8% so với mức sản lượng trung bình 5 năm qua. Năng suất ước tính đạt 6,16 tấn/hecta, giảm 6,3% so với ước tính trong tháng trước và giảm 21,9% so với mức kỷ lục năm ngoái. Diện tích ước tính giảm 0,06 triệu hecta xuống 9,4 triệu hecta. Diện tích tính theo mẫu Anh là 0,1 triệu hecta tức giảm 1,3% so với năm ngoái nhưng vẫn cao hơn 1,5% so với mức trung bình 5 năm qua.

Ước tính hầu hết các nước sản xuất tại EU đều giảm sản lượng ngô sau một mùa hè với độ nóng hạn khác thường. Mưa đã trở lại hầu hết các vùng trồng ngô vào tháng 8 giúp ngăn chặn thiệt hại lớn hơn nhưng mức độ thiệt hại đáng kể vẫn được xác nhận.

Nóng hạn đã làm giảm triển vọng sản lượng ngô tại Đức, đặc biệt ở miền nam nước này, với mức giảm ước tính 1 triệu bao xuống 3,7 triệu bao. Vụ ngô muộn ở Ba Lan không có mưa trong suốt tháng 8 nên ước tính sản lượng ngô giảm 0,6 triệu tấn xuống mức 3,5 triệu tấn. Ngoài ra, sản lượng ngô cũng ước tính giảm tại các nước vùng Balkan, trong đó sản lượng ngô của nhà sản xuất ngô lớn thứ hai EU là Rumani ước tính giảm 1,0 triệu tấn xuống mức 8,7 triệu tấn. Sản lượng ngô của nước sản xuất ngô lớn nhất EU là Pháp ước tính đạt 13,5 triệu tấn, giảm 0,5 triệu tấn so với ước tính tháng trước do người nông dân chuyển đổi 0,05 triệu hecta đất trồng ngô sang dự trữ cỏ ủ tươi làm thức cho cho gia súc vào mùa đông.

Brazil: Dự báo diện tích trồng bông giảm vụ tới

Sản lượng bông niên vụ 2015/16 của Brazil dự báo đạt 6,7 triệu kiện, giảm 0,3 triệu kiện tức giảm 4,3% so với ước tính tháng trước và giảm 4,3% so với mức sản lượng năm ngoái. Diện tích thu hoạch bông dự báo đạt 0,93 triệu hecta, giảm 0,05 triệu hecta tức giảm 5,1% so với ước tính tháng trước và cũng giảm 5,1% so với năm ngoái. Năng suất dự báo đạt kỷ lục 1.577 kg/hecta, cao hơn một chút so với mức kỷ lục năm ngoái.

Kỳ vọng ban đầu là diện tích trồng bông ở bang Bahia sẽ giảm nhẹ trong khi diện tích tại Mato Grosso sẽ giữ nguyên. Tuy nhiên giá trị đồng real liên tục giảm đã làm thay đổi tình hình sản xuất. Dù kim ngạch xuất khẩu bông tăng do đồng nội tệ giảm, chi phí sản xuất bông lại tăng do chi phí phân bón và thuốc trừ sâu tăng lên, khoảng 7.260 real/hecta tại Mato Grosso và thậm chí cao hơn tại Bahia với mức chi phí 8.000 real/hecta. Do chi phí đầu vào tăng như vậy, người trồng bông tại Bahia và nhiều bang khác đã giảm diện tích 15%. Chỉ ở Mato Grosso diện tích trồng bông tăng khoảng 2% do vụ bông bắt đầu ngay sau vụ đậu tương nên khi diện tích trồng đậu tương tăng lên thì diện tích trồng bông cũng tăng. Đối với các vùng khác, cây bông cạnh tranh diện tích với đậu tương do chi phí sản xuất bông cao hơn.

Mato Grosso là bang sản xuất bông lớn nhất Brazil với dự báo sản xuất khoảng 60% tổng sản lượng bông cả nước. Mato Grosso có hai vụ bông: vụ chính được trồng ở miền đông nam của bang (gần 25%) và vụ phụ được trồng ở miền tây và miền trung của bang này.

Ai Cập: Nhiệt độ trên mức trung bình giảm ước tính năng suất gạo

Sản lượng gạo niên vụ 2015/16 của Ai Cập ước tính đạt 4,0 triệu tấn (5,8 triệu tấn gạo thô), giảm 0,6 triệu tấn tức giảm 13% so với ước tính vào tháng trước và giảm 0,5 triệu tấn so với sản lượng năm ngoái, đồng thời giảm 0,3 triệu tấn so với mức trung bình 5 năm qua.

Năng suất gạo ước tính giảm 13% so với năm ngoái và giảm 5,0% so với mức trung bình 5 năm qua. Diện tích trồng lúa không thay đổi so với ước tính tháng trước và giảm nhẹ so với năm ngoái. Nguyên nhân năng suất giảm là do nhiệt độ cao hơn mức bình thường trong tháng 8 đã thúc đẩy tốc độ phát triển hạt lúa và làm giảm trọng lượng hạt gạo. Nhiệt độ tại Châu thổ sông Nile cao hơn mức trung bình khoảng 2-5 độ từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 9. Từ tháng 7 đến tháng 8 nhiệt độ trung bình tại vùng này khoảng 28°C (82°F), rồi giảm xuống 27,5°C (81°F) vào cuối tháng 8. Quá trình thu hoạch kỳ vọng kết thúc sớm vào tháng 9 do tốc độ phát triển mùa vụ nhanh.

Nga: Năng suất lúa mạch đạt gần kỷ lục

Sản lượng lúa mạch niên vụ 2015/16 của Nga ước tính đạt 19,5 triệu tấn (không tính khoảng 0,5 triệu tấn từ Crimea), tăng 2,5 triệu tấn so với ước tính tháng trước nhưng giảm 0,5 triệu tấn so với năm ngoái. Nguyên nhân tăng ước tính là do báo cáo thu hoạch từ Bộ Nông nghiệp của Nga cho biết năng suất lúa mạch đạt mức cao tại quận Volga, chiếm khoảng ¼ tổng sản lượng lúa mạch toàn nước Nga. Năng suất lúa mạch ước tính đạt 2,44 tấn/hecta, tăng 15% so với ước tính tháng trước, tăng 7,1% so với năm ngoái và cao hơn 23% so với mức trung bình 5 năm qua. Giai đoạn thu hoạch lúa mạch đã hoàn thành khoảng 75% vào ngày 07/9/2015. Lúa mạch vụ xuân chiếm khoảng 90% tổng sản lượng cả nước.

Canada: Sản lượng lúa mì dự báo giảm 15% so với năm ngoái

USDA dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2015/16 của Canada đạt 25,0 triệu tấn, giảm 5,7% so với ước tính tháng trước và giảm 15% so với năm ngoái do điều kiện sản xuất bất lợi.

Diện tích thu hoạch ước tính đạt 9,6 triệu hecta, không thay đổi so với ước tính tháng trước nhưng tăng 1,5% so với năm ngoái. Năng suất ước tính đạt 2,6 tấn/hecta, giảm 5,8% so với ước tính tháng trước và giảm 16% so với năm ngoái.

Theo Cơ quan Thống kê Canada, lúa mì vụ xuân chiếm 72% tổng sản lượng lúa mì cả nước, dự báo đạt 18,3 triệu tấn, giảm 15,6% so với năm ngoái. Năng suất dự báo giảm xuống 2,5 tấn/hecta, giảm gần 17% so với năm ngoái. Sản lượng lúa mì cứng, chiếm 25% tổng sản lượng lúa mì cả nước, kỳ vọng giảm gần 14% dù diện tích tăng. Độ ẩm đất kém trong suốt mùa vụ ở tây nam Saskatchewan và đông nam Alberta làm giảm năng suất. Sản lượng lúa mì vụ đông dự báo đạt 2,3 triệu tấn, giảm 16% do diện tích giảm.

EU: Sản lượng lúa mì dự báo tăng cao hơn kỳ vọng

USDA ước tính sản lượng lúa mì niên vụ 2015/16 của EU đạt 154,1 triệu tấn, tăng 6,3 triệu tấn tức tăng 4,3% so với ước tính tháng trước. Mức sản lượng này vẫn thấp hơn 2,3 triệu tấn tức 1,5% so với năm ngoái song cao hơn 12,2 triệu tấn tức 8,6% so với mức trung bình 5 năm qua. Diện tích ước tính tăng 0,1 triệu hecta tức tăng 0,4% so với ước tính tháng trước lên mức 26,6 triệu hecta và cao hơn 0,5 triệu hecta tức 1,8% so với mức trung bình 5 năm qua. Năng suất ước tính đạt mức cao kỷ lục thứ hai khoảng 5,80 tấn/hecta, tăng 3,9% so với ước tính tháng trước nhưng giảm 0,9% so với mức kỷ lục năm ngoái (5,86 triệu tấn/hecta).

Sản lượng lúa mì của nước sản xuất lớn nhất EU là Pháp ước tính tăng 2,7 triệu tấn so với ước tính tháng trước lên mức kỷ lục 42,5 triệu tấn do năng suất tăng. Theo thông tin mới từ cơ quan thống kê của Cộng hòa Czech và Slovakia ước tính sản lượng lúa mì của hai nước này lần lượt tăng 0,5 triệu tấn và 0,4 triệu tấn đạt 5,2 triệu tấn và 2,1 triệu tấn. Ngoài ra, sản lượng lúa mì tại Bulgaria và Rumani ước tính lần lượt tăng 0,5 và 0,3 triệu tấn đạt 4,6 và 7,0 triệu tấn. Sản lượng lúa mì của nước sản xuất lớn thứ hai EU là Đức ước tính tăng 0,4 triệu tấn. Sản lượng lúa mì của nước sản xuất lớn thứ ba EU là Anh ước tính tăng 0,7 triệu tấn lên mức 16,0 triệu tấn, trong khi sản lượng lúa mì của Ba Lan ước tính tăng 0,2 triệu tấn lên mức 10,8 triệu tấn so với ước tính vào tháng trước.

Ucraina: Hạn hán kéo dài tại vùng sản xuất đậu tương chính

Sản lượng đậu tương niên vụ 2015/16 của Ucraina ước tính đạt 4,0 triệu tấn, giảm 0,7 triệu tấn so với ước tính tháng trước nhưng tăng 0,1 triệu tấn so với năm ngoái. Tình trạng khô hạn diễn ra hầu hết mùa vụ tại miền tây Ucraina, nơi chiếm hơn 50% diện tích đậu tương cả nước.

Năng suất ước tính đạt 1,90 tấn/hecta, giảm 15% so với ước tính tháng trước, giảm 12% so với năm ngoái và thấp hơn 0,7% so với mức trung bình 5 năm qua. Theo số liệu từ Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ucraina, thu hoạch đậu tương đã hoàn thành được 12% vào ngày 07/9/2015 so với mức 11% ở cùng kỳ năm ngoái. Năng suất nhìn chung cao hơn năm ngoái tại các vùng miền nam và miền đông nơi thời tiết thuận lợi, nhưng giảm đáng kể tại miền tây nơi lượng mưa đạt thấp. Chiến dịch thu hoạch đậu tương thường tiếp tục cho đến cuối tháng 10.

Diện tích ước tính đạt mức kỷ lục 2,1 triệu hecta so với mức kỷ lục cũ 1,8 triệu hecta vào năm ngoái. Diện tích trồng đậu tương tăng gấp 10 lần kể từ năm 2003 do xuất khẩu đậu tương tăng và nhu cầu dùng đậu tương cho ngành chăn nuôi gia cầm của Ucraina cũng tăng lên. Bất chấp lệnh cấm của Chính phủ Ucraina về việc trồng các loại cây trồng biến đổi gen, các nhà phân tích hàng hóa tại nước này cho rằng đậu tương biến đổi gen chiếm hơn 75% tổng sản lượng đậu tương của Ucraina./.