Chưa tích cực giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp

“Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương tích cực triển khai, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nên đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình khiếu nại, tố cáo tiếp tục có xu hướng giảm…”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, theo Văn phòng Quốc hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, ông Liêm cũng nêu rõ những hạn chế còn tồn tại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, có những tồn tại đã chỉ ra trước đó nhưng chưa được khắc phục triệt để, có những tồn tại, hạn chế do ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, như: việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền còn chậm, có nhiều sai sót, nhất là cấp cơ sở; một số địa phương chưa tích cực rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài…

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có sai sót…
Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, một số địa phương chưa tích cực rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Ảnh: Quốc hội

Liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, ông Liêm cho biết, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp trong việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Trình báo ý kiến thẩm tra Báo cáo của Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành cho biết, Báo cáo đã phản ánh khá toàn diện tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 của các cơ quan hành chính nhà nước; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022.

Tuy nhiên, Báo cáo chưa phân tích, đánh giá, làm rõ một số đặc điểm tình hình và kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 so với các năm trước đó; chưa làm rõ trong tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo được nêu, thì có bao nhiêu là số vụ việc phát sinh mới trong năm, số vụ việc tồn đọng từ các năm trước, các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp; chưa đánh giá đầy đủ tác động của những hạn chế, yếu kém trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến sự ổn định, trật tự, an toàn xã hội; kết quả khắc phục một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân đã được chỉ ra trong Báo cáo các năm trước…

Cần xử lý triệt để các vụ khiếu nại đông người, kéo dài

Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, cần phân loại, làm rõ số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người mới phát sinh trong năm 2021, số vụ việc từ những năm trước còn tồn tại. Từ đó, có đánh giá cụ thể về nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp để sớm khắc phục triệt để tình trạng các vụ việc khiếu nại đông người, kéo dài. Chính phủ cũng cần giao trách nhiệm xử lý cụ thể cho từng cơ quan, xác định rõ thời hạn giải quyết đối với từng vụ việc…

“Báo cáo của Chính phủ nhận định năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn gặp khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19; tình hình khiếu nại, tố cáo dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, có khả năng tăng cao sau khi dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội... Do đó, Chính phủ cần chú trọng ứng phó với khó khăn này ngay trong quý IV/2021. Cũng cần đặc biệt chú trọng tới việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật…”, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Minh Nam đề xuất.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có sai sót…
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Báo cáo của Chính phủ đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai sắp tới. Ảnh: Quốc hội

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực được giao phụ trách…

“Trên tinh thần nội dung thẩm tra, các ý kiến của đại biểu, cơ quan soạn thảo cần hoàn thiện một số nội dung cụ thể tại Báo cáo. Trong đó, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo, có sự kết nối đồng bộ thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đảm bảo tốt nhất cho nâng cao hiệu quả của công tác này thời gian tới...”, ông Tùng lưu ý/.