Thứ tư 06/12/2023 20:51 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Chuẩn hóa công tác đăng ký và quản lý dữ liệu đăng ký hợp tác xã
Đến năm 2030 có khoảng 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên
Cần có quy định về trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý hợp tác xã trong Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Xem thêm
hoi thao khoa hoc quoc gia thuc day tang truong xanh huong toi phat trien ben vung
doi moi sang tao ket noi chinh sach voi doanh nghiep viet nam
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022