Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Cần có quy định về trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý hợp tác xã trong Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Toàn cảnh Hội nghị

Về phía đoàn công tác có đại diện Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Kinh tế hợp tác – Bộ Kế hoạch và Đầu tư là thành viên Văn phòng Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, tính đến tháng 11/2022, toàn Tỉnh có 1 liên hiệp hợp tác xã, 525 HTX và 2.183 tổ hợp tác. Các chỉ tiêu thành lập mới đều vượt kế hoạch, bao gồm 33 HTX (vượt cao so với kế hoạch 15 HTX), 1 liên hiệp HTX và 51 tổ hợp tác. Khu vực kinh tế hợp tác thu hút gần 100.000 thành viên (trong đó 54.798 thành viên HTX và 43.860 thành viên tổ hợp tác) tạo việc làm cho hơn 17 ngàn lao động thường xuyên. Trên địa bàn Tỉnh có 1 số HTX hoạt động hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và thu hút nhiều thành viên tự nguyện tham gia, như: Hợp tác xã Tân Hưng, Hợp tác xã vận tải thủy bộ Rạch Giá...

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Dũng ghi nhận các ý kiến của thành viên đoàn công tác, đồng thời mong muốn cần có quy định về trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý HTX trong Dự thảo Luật để đảm bảo HTX thành lập và hoạt động có hiệu quả.

Cần có quy định về trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý hợp tác xã trong Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi sôi nổi về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX, đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Hợp tác xã về chính sách tín dụng, quỹ hỗ trợ HTX và hoạt động tín dụng nội bộ trong HTX...

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Chu Thị Vinh đánh giá cao những kết quả chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đồng tình và chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc được Hội nghị trao đổi. Để phát huy những mặt đạt được, cũng như khắc phục những hạn chế về khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thời gian tới, Tỉnh cần quán triệt nghiêm túc và đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể, HTX được nêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Cần có quy định về trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý hợp tác xã trong Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Bà Chu Thị Vinh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu kết luận Hội hghị

Đồng thời, Tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền mô hình HTX điển hình tiên tiến, cũng như kiện toàn cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Tăng cường hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX, cán bộ quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; chuẩn bị công tác tổng kết Quyết định số 445/QĐ-TTg, ngày 21/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí Điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”; sơ kết Quyết định số 167/QĐ-TTg, ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 -2025, dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết vào năm 2023 tại một số tỉnh trong khu vực.

“Hiện nay, nguồn kinh phí hỗ trợ hằng năm cho HTX đang được lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia. Do đó, Tỉnh cần ưu tiên sử dụng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, cũng như dành một tỷ lệ nhất định trong tổng nguồn ngân sách Trung ương đã thông báo về địa phương để hỗ trợ phát triển HTX”, bà Vinh lưu ý./.