CPI thp k lc

V din biến CPI tháng 12, Tng cc Thng kê cho biết, CPI tháng 12 năm 2015 tăng 0,02% so vi tháng trước và tăng 0,6% so vi cùng kỳ tháng 12. Đây là mc tăng thp nht trong 9 năm gn đây.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dch v chính tháng 12/2015, có 7 nhóm hàng có ch s giá tăng; song mc tăng không đáng k.

C th, nhóm hàng ăn và dch v ăn ung tăng 0,16%; nhóm đ ung và thuc lá tăng 0,16%; nhóm may mc mũ nón giy dép tăng 0,32%; nhóm nhà vt liu xây dng tăng 0,5%; nhóm thuc và dch v y tế tăng 0,14%...

chiu ngược li, có 4 nhóm hàng có ch s giá gim. Trong đó, nhóm giao thông gim mnh nht vi mc gim 1,57%; nhóm bưu chính vin thông gim 0,03%; nhóm văn hóa và du lch gim 0,05%; nhóm thiết b và đ dùng gia đình gim 0,1%.

Tại buổi họp báo, bà Vũ Th Thu Thy - V trưởng V Thng kê giá cho hay, nguyên nhân chính khiến CPI năm nay thp là chi phí đy gim. C th, ngun cung v lương thc, thc phm trong nước di dào, cùng vi s cnh tranh vi các nước đã khiến ch s giá nhóm lương thc năm 2015 gim 1,24% so vi cui năm trước. Giá nhiên liu trên th trường thế gii gn đây gim mnh, đc bit là giá du cũng khiến nhóm hàng "nhà và vt liu xây dng” và “giao thông” năm 2015 ln lượt gim 1,62% và 11,92%, so vi năm trước, trong đó riêng giá xăng du gim gn 25% góp phn gim CPI chung 0,9%.

Giá gas sinh hot trong nước cũng được điu chnh theo giá gas thế gii, bình quân năm nay gim 18,6% so vi năm trước, cùng vi đó là vic điu chnh giá ca nhóm hàng do Nhà nước qun lý như dch v giáo dc, dch v y tế thp hơn so vi năm trước.

Ngoài các nguyên nhân như đã đ cp, bà Thy cho rng người dân hin đã tính toán chi tiêu k hơn. Do đó, người cung cp hàng hóa, dch v cũng không tăng giá cao vào dp trước, trong và sau Tết Nguyên đán hay các ngày l hi như nhng năm trước đây.

Nhưng kinh tế vn tăng trưởng tt

Mc dù CPI tương đi đi thp so vi mc tiêu Quc hi đ ra là 5%, nhưng điu thành công là kinh tế vn tăng trưởng tt. Báo cáo 6 tháng năm 2015 cho thy GDP nước ta đt mc cao nht trong vòng 5 năm qua (6,58%).

Nhận định tại buổi họp báo, bà Đ Th Ngc, Phó V trưởng V Thng kê - Tng cc Thng kê cho biết, nguyên nhân khiến lm phát gim nhưng kinh tế vn tăng trưởng tt là do mc giá trong nước mt bng thp hơn giá thế gii, giá xăng du được điu chnh theo giá thế gii. Doanh nghip FDI đóng góp rt ln đến tăng trưởng khi xut khu khi này chiếm 70% tng lượng hàng hóa xut khu. Doanh nghip FDI xut khu không to áp lc lên giá c trong nước.

Bà Ngc khng đnh, yếu t khiến lm phát thp nhưng tăng trưởng cao còn do chi phí đu vào gim do xăng gim góp phn h giá thành sn phm, theo đó thúc đy tăng trưởng. Điu hành giá c ca Chính ph tt, có ch đo n đnh giá c trên tng đa bàn, dp giáp Tết có chương trình bình n giá c. Đi din Tng cc Thng kê nhn mnh lm phát thp là yếu t quan trng tác đng đến tăng trưởng bn vng.

CPI thp nhưng sc mua vn tăng và CPI thp lâu dài không nh hưởng đến sn xut kinh tế, vic quan trng là trong điu hành kinh tế phi kim soát lm phát đ tăng trưởng bn vng thay vì kim chế lm phát.

Trong khi đó, TS. Nguyn Bích Lâm, Tng cc trưởng Tng cc Thng kê khng đnh: "Không phi c lm phát cao là có tăng trưởng".

“Lm phát thp mà tăng trường cho thy cht lượng tăng trưởng năm 2015 đã được khng đnh qua các yếu t vĩ mô, không liên quan nhiu đến yếu t giá. Yếu t giá kích thích các nhà sn xut m rng quy mô sn xut và sc mua ca nn kinh tế. CPI thp cho thy thu nhp ca người dân không b nh hưởng nhiu, dành nhiu cho chi tiêu làm tăng tng cu, tăng trưởng kinh tế", người đứng đầu ngành Thống kê nói./.