Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2022 có 57 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 300,9 triệu USD, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài số vốn gấp 2,1 lần so với cùng kỳ
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2022 gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa

Nguyên nhân vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới 6 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ, theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là do có 5 dự án lớn mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là dự án Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vines sang Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan với tổng vốn đầu tư mỗi dự án từ 34,7 triệu USD trở lên.

Cũng trong thời gian này, có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 44,9 triệu USD, giảm 88,9%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 do trong 6 tháng đầu năm 2021 có nhiều dự án lớn điều chỉnh tăng vốn cụ thể là: Dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 01 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 345,8 triệu USD, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 207,2 triệu USD, chiếm 59,9% tổng vốn đầu tư; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 35,3 triệu USD, chiếm 10,2%; khai khoáng đạt 34,4 triệu USD, chiếm 9,9 %.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 có 19 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 65,9 triệu USD, chiếm 19,1% tổng vốn đầu tư; Singapore đạt 41,1 triệu USD, chiếm 11,9%; Hoa Kỳ 37,8 triệu USD, chiếm 10,9%; Đức, Hà Lan, Pháp cùng đạt 34,7 triệu USD, cùng chiếm 10%.

Riêng các doanh nghiệp có vốn nhà nước, có hai lượt dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 10,75 triệu USD, chiếm 3,1% trong tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 12 ngành. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 9 dự án mới, có tổng vốn đầu tư gần 207,2 triệu USD, chiếm 59,9% tổng vốn đầu tư; ngành hoạt động tài chính ngân hàng, bảo hiểm 4 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư gần 35,34 triệu USD,…

Có 21 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Trong đó, có Lào, Singapore, Mỹ, Đức, Hà Lan,…

Lũy kế đến ngày 20/6, Việt Nam đã có 1.569 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn hơn 21,56 tỷ USD. Trong đó, có 139 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn gần 11,6 tỷ USD./.