ThS. PHẠM QUANG TRIỀU - Khoa Quản trị Du lịch, Trường Cao đẳng Cần Thơ

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây