(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 3 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

PGS, TS. Nguyễn Thị Thanh Phương

Giảng viên, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại

Trần Quỳnh Nhi, Nguyễn Thị Hồng Phương, Nguyễn Viết Quân, Thân Thị Hằng

Sinh viên K56, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại