(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21, tháng 7 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Phạm Thị Vân Anh - Trường Đại học Tây Bắc