Phải đi đúng, đi trúng, phân bổ nguồn lực phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm

Hôm nay (ngày 14/4), tại Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc với Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội. Cùng tham dự cuộc làm việc có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt… theo chinhphu.vn.

Cần quan tâm đào tạo nhân lực trong cả 3 lĩnh vực
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đào tạo nhân lực vừa có tính chất bao trùm, phổ cập, toàn diện, xuyên suốt, vừa có trọng tâm, trọng điểm vào một số ngành mũi nhọn; phải kết hợp cả hai hướng này thì chúng ta mới có thể phát triển nhanh và bền vững (ảnh: VGP)

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý cần quan tâm đào tạo nhân lực trong cả 3 lĩnh vực: nghiên cứu cơ bản, quản lý và ứng dụng, nhất là các ngành mũi nhọn, các xu thế phát triển mới để có thể "đi sau, về trước" như: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước và tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.

Trong bối cảnh nguồn lực có hạn, yêu cầu lại cao, thích ứng phải kịp thời, chúng ta phải đi đúng, đi trúng, phân bổ nguồn lực phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó để có thể phát triển nhanh, bền vững.

"Đào tạo nguồn nhân lực để thu hút đầu tư; đào tạo nhân lực để chuyển giao công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực để thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh đất nước; đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước tới năm 2030, năm 2045. Đào tạo nhân lực vừa có tính chất bao trùm, phổ cập, toàn diện, xuyên suốt, vừa có trọng tâm, trọng điểm vào một số ngành mũi nhọn; phải kết hợp cả hai hướng này thì chúng ta mới có thể phát triển nhanh và bền vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

5 nhiệm vụ với ĐHQG Hà Nội

Thủ tướng đề nghị ĐHQG Hà Nội tập trung vào một số nhiệm vụ sau.

Thứ nhất, phát huy bề dày lịch sử và những thành tựu đạt được, bài học quý, những mô hình, cách làm hiệu quả; tiếp tục xây dựng và củng cố tập thể đoàn kết, vững mạnh, không ngừng đổi mới sáng tạo để xây dựng ĐHQG Hà Nội thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học theo mô hình hiện đại, có tầm cỡ, uy tín trong khu vực và quốc tế…

Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về TP. Hà Nội quản lý, Bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước để cả nước có thêm nhiều khu công nghệ cao, nhiều trung đổi mới sáng tạo, nhiều vươn ươm khởi nghiệp.

Phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào một số lĩnh vực khoa học cơ bản, đào tạo chuyên ngành, mũi nhọn, chất lượng cao, có thế mạnh của Việt Nam, phù hợp với xu thế của thế giới, nhất là đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu... phát triển nhanh và bền vững. Kế thừa, phát huy truyền thống và phát triển có đột phá.

Thứ hai, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển đồng thời cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - nhân văn, khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng, đặc biệt là góp phần phát triển, hoàn thiện nền tảng tư tưởng, cung cấp luận cứ khoa học, tin cậy cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định chiến lược, xây dựng chủ trương, đường lối, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cần quan tâm đào tạo nhân lực trong cả 3 lĩnh vực

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo các bộ thăm giờ học lớp đào tạo sinh viên công nghệ của ĐHQG Hà Nội (ảnh: VGP)

Thứ ba, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tập trung giải quyết những vấn đề lớn, điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc cả về lý luận và thực tiễn ở cấp quốc gia cũng như cấp địa phương. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa các kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học trên cơ sở tăng cường hợp tác công tư. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng đại học số, đại học thông minh. Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân.

Thứ tư, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đồng hành, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước tới năm 2030, 2045 và lan tỏa khát vọng vươn lên tới hệ thống các cơ sở giáo dục đại học. Tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên chất lượng cao, đẳng cấp khu vực, quốc tế. Đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học theo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế…

Thủ tướng yêu cầu đặc biệt quan tâm, tăng cường đầu tư cho lĩnh vực phát triển nhân lực nghiên cứu về công nghệ vi mạch tích hợp bán dẫn ở Việt Nam; chú trọng hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa trong lĩnh vực này.

Cần quan tâm đào tạo nhân lực trong cả 3 lĩnh vực

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo các bộ tham quan khu vực giới thiệu sản phẩm thiết bị bay không người lái do sinh viên Khoa Điện tử viễn thông nghiên cứu, chế tạo (ảnh: VGP)

Thứ năm, tăng cường hợp tác công tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, sớm hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc, hình thành một khu đô thị đại học xanh, hiện đại, thông minh, ngang tầm khu vực theo mô hình 5 trong 1…

Về đề nghị đầu tư xây dựng Trung tâm Hỗ trợ thiết kế, đo kiểm vi mạch quốc gia và Phòng thí nghiệm chế tạo vi mạch đặt tại Hòa Lạc do ĐHQG Hà Nội chủ trì vận hành, Thủ tướng giao ĐHQG Hà Nội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Về kiến nghị giao ĐHQG Hà Nội là đơn vị đầu mối xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo, nghiên cứu về vi mạch tích hợp bán dẫn trong Chương trình đào tạo Tài năng và Xuất sắc về công nghệ 4.0, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giao nhiệm vụ phù hợp, tương xứng cho ĐHQG Hà Nội trong "Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0".../.