Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1119/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 2.238 tỷ đồng xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Sóc
Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, quy mô sử dụng đất của dự án là 206,5603 ha tại xã Vân Xuân, xã Vũ Di và thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; tổng vốn đầu tư của dự án là 2.238,118 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 335,718 tỷ đồng; vốn huy động là 1.902,4 tỷ đồng.

Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc không được chuyển phần diện tích quy hoạch phát triển Khu công nghiệp Đồng Sóc còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà đầu tư rà soát hiện trạng đất trang trại trong khu vực thực hiện dự án để đảm bảo quyền lợi hộ gia đình, cá nhân đang được giao đất theo quy định tại Điều 142 Luật Đất đai; rà soát phạm vi cung cấp nước của phần diện tích đất có giếng khoan nước ngầm, để xây dựng phương án di dời hoặc giữ nguyên hiện trạng phù hợp với quy định của pháp luật về tài nguyên nước và pháp luật có liên quan, không xảy ra khiếu kiện, khiếu nại và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất của các bên liên quan.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc (nhà đầu tư) được phép thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.

Thủ tướng lưu ý, nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.