Theo Bộ Công an, Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022, được tổ chức hôm nay (ngày 27/6), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Chỉ đạo quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị (ảnh: MPS)

“Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc những việc đã làm được, chưa làm được; dự báo xu hướng diễn biến của tình hình; từ đó xác định những chủ trương, giải pháp công tác cần phải bổ sung, điều chỉnh để giải quyết có hiệu quả những vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo...”, ông Tô Lâm nhấn mạnh, khi phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chỉ đạo quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, ngay từ đầu năm 2022, lực lượng công an nhân dân đã triển khai quyết liệt các cách làm mới, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội (ảnh: MPS)

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…

Dưới sự điều hành Thứ trưởng Bộ Công Nguyễn Duy Ngọc, các đại biểu tham gia thảo luận, tập trung đi sâu làm rõ, nhấn mạnh thêm một số nội dung, kết quả đạt được, thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân; trên cơ sở đó dự báo tình hình, những khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự cần tập trung giải quyết…

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, theo ông Quang, ngay từ đầu năm 2022, lực lượng công an nhân dân đã triển khai quyết liệt các cách làm mới, biện pháp mới, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được tập trung chỉ đạo quyết liệt với phương châm “cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao được tăng cường, đã tập trung triệt phá các chuyên án, làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng...

Nhờ những giải pháp quyết liệt trên, mà theo đại diện Bộ Công an, 6 tháng đầu năm nay, tình hình tội phạm trong cả nước giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021; lực lượng công an nhân dân đã điều tra, làm rõ 17.112 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86,93% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 11,93%)…

Cũng theo ông Quang, lực lượng công an đã tham mưu ban hành và quyết liệt triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong tất cả các lĩnh vực, với 5 nhóm tiện ích, hoàn thành 8/11 dịch vụ công thiết yếu mức độ 4 theo chức năng của ngành Công an trên Cổng dịch vụ công Quốc gia…, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội./.