(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 31, tháng 11 năm 2022)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây