CPI tháng 6/2018 cao nhất trong so với các tháng cùng kỳ 7 năm qua

Cụ thể, tốc độ tăng/giảm CPI tháng 6/2018 so với CPI tháng 6 của các năm trước như sau: năm 2012 giảm 0,26%; năm 2013 tăng 0,05%; năm 2014 tăng 0,3%; năm 2015 tăng 0,35%; năm 2016 tăng 0,46%; năm 2017 giảm 0,17%; năm 2018 tăng 0,61%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 6, có 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất 1,08%, chủ yếu do nhóm thực phẩm tăng 1,75% trong khi nhóm lương thực giảm 0,45%. Nhóm giao thông tăng 1,04%, đứng thứ 2 về mức tăng giá, do giá xăng dầu tăng 2,38%.

Mặc dù trong tháng 6 có đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu vào ngày 22/6/2018, tuy nhiên việc giảm giá này vẫn chưa tác động tới CPI tháng 6. Hiện CPI tháng 6 đang chịu ảnh hưởng của 2 lần tăng giá xăng dầu trước thời điểm ngày 22/6/2018, nên giá xăng dầu tháng 6/2018 tăng 2,38% làm chỉ số CPI chung tăng 0,1%.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,65%, chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,2% và thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,13%; nhóm giáo dục tăng 0,11% (dịch vụ giáo dục tăng 0,15%); đồ uống và thuốc lá tăng 0,09%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,06%; thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế cùng tăng 0,03%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,02%.

Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,11% so với tháng trước.

Nhìn chung, CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2018 tăng 3,29% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 6/2018 tăng 2,22% so với tháng 12/2017 và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Tổng cục Thống kê cũng cho biết, lạm phát cơ bản tháng 6/2018 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 1,37% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2018 tăng 1,35% so với bình quân cùng kỳ năm 2017./.