Giảm 50% không làm giảm thu ngân sách lớn

Theo VCCI, nếu giảm 50% tiền thuê đất thì mức giảm thu ngân sách sẽ dao động khoảng 1.000 tỷ đồng, đây không phải là mức giảm đáng kể. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nâng mức giảm lên 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021.

Văn bản góp ý cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vừa được Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính. Trong đó, VCCI cho rằng, việc tiếp tục giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 cho các đối tượng đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp là cần thiết. Đây là giải pháp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19.

Cuối năm 2020, VCCI đã tiến hành khảo sát gần 10.200 doanh nghiệp, trong đó có 8.633 doanh nghiệp tư nhân và 1.564 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam về những tác động của dịch Covid -19. Theo kết quả khảo sát, các ngành như: bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid -19 ở cả khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực bất động sản là 76%, khai khoáng là 80%, nông nghiệp là 84%. Với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực ở mức cao gồm bất động sản (100%); nông nghiệp, thủy sản (95%); sản xuất chế biến cao su, nhựa, máy móc (82%). Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và là đối tượng thụ hưởng của chính sách giảm tiền thuê đất.

Cứu doanh nghiệp thời Covid-19, nên nâng mức giảm tiền thuê đất lên 50%
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do Covid-19. Ảnh: MOIT

So với Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, thì Dự thảo Quyết định lần này đã điều chỉnh một số quy định theo hướng hỗ trợ và tạo thuận lợi hơn cho các đối tượng thụ hưởng. Theo VCCI, so với Quyết định 22/2020/QĐ-TTg, thì mức giảm tiền thuê đất phải nộp đã tăng lên đáng kể từ 15% lên 30%. Tuy nhiên, để thực sự hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này, thì mức giảm nên tăng lên ít nhất là 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2021.

Liên quan đến tác động tới giảm thu ngân sách nhà nước, theo tính toán của cơ quan soạn thảo, nếu mức giảm là 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2021, thì số tiền thuê đất dự kiến giảm khoảng 700 tỷ đồng. Theo VCCI, nếu giảm 50% thì mức giảm thu ngân sách sẽ dao động khoảng 1.000 tỷ đồng, đây không phải là mức giảm đáng kể, nhất là so với ước thu ngân sách nhà nước năm 2021 vượt khoảng 42.000-72.000 tỷ đồng như thông tin của Bộ Tài chính. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nâng mức giảm lên 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021.

Cần minh bạch thủ tục giảm tiền thuê đất

Liên quan đến trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, dự thảo quy định thời hạn để cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm được tính từ thời điểm nhận “đủ hồ sơ hợp lệ”. Tuy nhiên, theo VCCI, dự thảo không quy định thời hạn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ như thế nào? Điều này có thể khiến cho trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất thiếu minh bạch, nên đề nghị cơ quan soạn thảo quy định về thời hạn này theo hướng 1 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Dự thảo quy định hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất phải được nộp trong khoảng thời gian từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021, để tránh tình trạng khiếu nại phức tạp trong quá trình xử lý, do người thuê đất không nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất. Tuy nhiên, theo VCCI, dự thảo không quy định để giải quyết cho trường hợp, người thuê đất thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2020 theo Quyết định 22/2020/QĐ-TTg, nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất thì có áp dụng theo quy định mới này không? Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ ràng để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.../.