Ngày 16/03/2020, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành Công văn số 874/LĐTBXH-BHXH gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 có thể tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 793/BHXH-BT, ngày 12/3/2020 gửi Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản hướng dẫn tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19- theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 4/3/2002 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và ứng phó với dịch Covid-19.

Tổng Giám đốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với sở lao động – thương binh và xã hội, sở tài chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc theo địa bàn, khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra có từ 50% số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc trở lên, để lập hồ sơ làm căn cứ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Khoản 1, Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng 6/2020.

Đồng thời, tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp và không tính lãi theo đúng quy định. Trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu không có dấu hiệu vi phạm.

Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020, nếu dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm và doanh nghiệp có đề nghị, thì bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với sở lao động - thương binh và xã hội, sở tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, giải quyết.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu định kỳ trước ngày 5 hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp, theo dõi và báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, giao Ban Thu thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn bảo hiểm xã hội địa phương thực hiện và tổng hợp kết quả thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội để trình Tổng Giám đốc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời công văn của Bảo hiểm xã hộiViệt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn bảo hiểm xã hội các địa phương thống nhất tổ chức thực hiện.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tình hình dịch Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước, làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp bị giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm lao động tạm thời do phải cách ly phòng dịch...

Do đó, trong thời gian xảy ra dịch cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công bố hết dịch, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý, hướng dẫn doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng theo quy định tại Khoản 1, Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội; Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT- BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan lao động – thương binh và xã hội và cơ quan tài chính địa phương hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và xác định các doanh nghiệp đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về các trường hợp, điều kiện, thủ tục, hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp với cơ quan lao động – thương binh và xã hội, cơ quan tài chính cùng cấp hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và giải quyết đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian xảy ra dịch cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công bố hết dịch, định kỳ hằng tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, gửi báo cáo kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 về Bộ Lao động -–Thương binh và Xã hội./.

Theo Báo cáo nhanh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về những ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra, đến ngày 12/2, trong tổng số 181.597 doanh nghiệp của 30/63 tỉnh/thành phố, có 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động (chiếm 0,18%), 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất, kinh doanh (chiếm 0,3%), 30 hợp tác xã và gần 300.000 hộ gia đình phải dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất.