Cụ thể, trong tháng 7 (từ 16/06 đến 15/07), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.625 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 786 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 839 vụ va chạm giao thông, làm 661 người chết, 415 người bị thương và 932 người bị thương nhẹ.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 6,1% (Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 0,6%; số vụ va chạm giao thông giảm 11,7%); số người chết giảm 4,1%; số người bị thương tăng 4,5% và số người bị thương nhẹ giảm 15%.

Báo cáo cũng nêu rõ, trong 7 tháng năm 2016, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 11.852 vụ giao thông, bao gồm 5.825 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 6.027 vụ va chạm giao thông, làm 5.023 người chết, 3.321 người bị thương và 6.965 người bị thương nhẹ.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 7 tháng năm 2016 giảm 8,2%. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 2%; số vụ va chạm giao thông giảm 13,5%. Số người chết giảm 2,8%; số người bị thương giảm 1,7% và số người bị thương nhẹ giảm 15,7%.

Ngoài ra, bình quân 1 ngày trong 7 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông, gồm 27 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 28 vụ va chạm giao thông, làm 24 người chết, 16 người bị thương và 33 người bị thương nhẹ. Con số này đã có sự giảm sút so với cùng kỳ năm ngoái (7 tháng đầu năm 2015 trung bình 1 ngày cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông), cho thấy các giải pháp tăng cường trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã phát huy hiệu quả rõ rệt./.