(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Nguyễn Văn Hợp

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

Bùi Thị Mai Lan

HĐND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

ThS. Trần Thị Tuyết

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp