Cụ thể là, ngành khai khoáng chỉ tăng 2,8% (tháng 7/2015 ngành này tăng 13,8%); công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,1%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,4%.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 8%, đóng góp 2,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4%, đóng góp 7 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,4%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 40,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 30,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 20,6%; dệt tăng 19,2%. Một số ngành có mức tăng thấp: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 8,4%; khai thác dầu khô và khí đốt tự nhiên tăng 8,3%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 7,6%; khai thác than cứng và than non tăng 5,8%...

Qua đây cho thấy, sản xuất công nghiệp đang tiếp tục đà phục hồi, trong khi đó, việc khai thác than cũng như hoạt động khai thác dầu gặp nhiều khó khăn. Điều này cũng được thể hiện qua sự tăng mạnh ở một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như: Ô tô tăng 59,2%; điện thoại di động tăng 58,1% ti vi tăng 39,4%; giày, dép da tăng 24,7%; thép cán tăng 19,7%.

Đối với tình hình sản xuất công nghiệp ở một số địa phương, Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng của chỉ số sản xuất công nghiệp. Theo đó, tháng 08/2015, Thái Nguyên chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 193,6% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là các tỉnh Quảng Nam tăng 34,8%; Hải Phòng tăng 14,8%; Đà Nẵng tăng 13,2%; Hải Dương tăng 10%; Bình Dương tăng 8,6%; Đồng Nai tăng 8%; Hà Nội tăng 7,4%...

Một dấu hiệu cho thấy, sản xuất công nghiệp đang trong giai đoạn phục hồi đó là chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2015 tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước... Trong khi đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/8/2015 tăng 10,1% so với cùng thời điểm năm trước.

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 7 tháng năm 2015 là 74,6%, trong đó, một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 146,3%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 115,7%; sản xuất chế biến thực phẩm 101,1%.

Báo cáo cũng cho thấy, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2015 tăng 6,3% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,5%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 10,1%.

Tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lao động của các doanh nghiệp tại thời điểm 01/8/2015 so với cùng thời điểm năm trước của có quy mô công nghiệp lớn, như sau: Thái Nguyên tăng 43,3%; Vĩnh Phúc tăng 18%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 15,1%; Quảng Nam tăng 12,9%; Hải Dương tăng 11,3%; Đồng Nai tăng 7,5%; Bình Dương tăng 7%; Đà Nẵng tăng 3,5%; Quảng Ninh tăng 3,2%...