“Mở khóa” nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho khu vực tư nhân Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông công bố Dự án ADB Ventures sáng 7/10/2021 (ảnh Đức Trung)
“Mở khóa” nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho khu vực tư nhân Việt Nam
Dự án ADB Ventures có quy mô tài trợ 1 triệu USD dành cho Việt Nam

Dự án có thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2023, được thực hiện bởi ADB và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dự án có quy mô tài trợ 1 triệu USD dành cho Việt Nam.

ADB Ventures sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được tiếp cận nguồn vốn viện trợ và đầu tư cũng như các kỹ năng để phát triển kinh doanh. Dự án hướng tới mục tiêu tăng khả năng tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm tại thị trường Việt Nam thông qua các khoản tài trợ, qua đó giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ giải quyết thách thức về rủi ro thị trường cao trong giai đoạn đầu, khuyến khích doanh phát triển các giải pháp công nghệ có thể tạo ra sự thay đổi tích cực đến biến đổi khí hậu, bình đẳng giới.

Việt Nam sẽ tham gia thực hiện một phần của chương trình khu vực, đó là 02 hợp phần hỗ trợ kỹ thuật bao gồm Hỗ trợ kỹ thuật Thử nghiệm công nghệ (ADB Ventures Lab) và Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật Hạt giống (ADB Ventures SEED). Thông qua hai hợp phần hỗ trợ kỹ thuật này, ADB Ventures sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp giảm rủi ro thị trường, đồng thời kết nối các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp với các khách hàng tiềm năng và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thí điểm các giải pháp công nghệ ở các thị trường mới.

Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật Thử nghiệm công nghệ (ADB Ventures Lab) sẽ hợp tác với những đối tác đổi mới sáng tạo hàng đầu để lựa chọn các nhà cung cấp giải pháp công nghệ. Trong khi đó, hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật Hạt giống (ADB Ventures SEED) cung cấp khoản tài trợ hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại lên tới 200.000 USD cho mỗi doanh nghiệp được lựa chọn để thí điểm và thử nghiệm các giải pháp công nghệ tại các thị trường mới. Các doanh nghiệp này chủ yếu được chọn lọc từ Hợp phần 1 để thẩm định nhằm mục đích giảm rủi ro cho các khoản đầu tư mạo hiểm tiềm năng.

Với chức năng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của các doanh nghiệp, NIC sẽ phối hợp với ADB tìm kiếm, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng đang hoạt động tại Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện của Dự án.

Dự kiến, sẽ có 20 ý tưởng kinh doanh khả thi được thử nghiệm trong hợp phần Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Thử nghiệm công nghệ (ADB Ventures Lab) và 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam nhận được khoản tài trợ trong Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật Hạt giống (ADB Ventures SEED).

“Tôi tin tưởng Dự án ADB Ventures sẽ đạt được các mục tiêu đề ra”

“Mở khóa” nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho khu vực tư nhân Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông (ảnh Đức Trung)

Để góp phần giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với ADB đã nghiên cứu, xây dựng Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” do ADB tài trợ (gọi tắt là Dự án ADB Ventures) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là Chủ dự án.

Mục tiêu của Dự án ADB Ventures là nhằm hỗ trợ một số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển các giải pháp công nghệ có thể tạo ra sự thay đổi tích cực. Các đối tượng ưu tiên của Dự án là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực: công nghệ sạch (cleantech); công nghệ tài chính (fintech); nông nghiệp (agritech) và sức khỏe, y tế (healthtech). Đây là các lĩnh vực tiềm năng và ưu tiên phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới. Mặc dù nguồn vốn không lớn, nhưng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm tại thị trường Việt Nam và thị trường các quốc gia thành viên khác của ADB thông qua các khoản hỗ trợ kỹ thuật, qua đó giảm một phần rủi ro thị trường đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển các giải pháp tạo ra sự thay đổi tích cực đến biến đổi khí hậu, bình đẳng giới.

Với mục tiêu đó, việc hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ADB để triển khai thực hiện Dự án ADB Ventures là hết sức cần thiết và là bước khởi đầu quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới để huy động các nguồn lực, góp phần giải quyết bài toán về nguồn vốn cho hoạt động của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, Dự án ADB Ventures sẽ đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần hỗ trợ một số doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển các giải pháp công nghệ có thể tạo ra sự thay đổi tích cực, góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

“Tôi mong được công bố các giao dịch của ADB Ventures tại Việt Nam”

“Mở khóa” nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho khu vực tư nhân Việt Nam

Ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia, ADB tại Việt Nam (ảnh Đức Trung)

ADB chính thức thành lập ADB Ventures vào tháng 1 năm 2020 với tầm nhìn xây dựng một nền tảng đầu tư công nghệ có tác động hàng đầu ở châu Á Thái Bình Dương. ADB Ventures nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới có triển vọng ở giai đoạn đầu mở rộng tác động trong khu vực. Chương trình hỗ trợ và đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải, giảm lượng khí thải carbon của nông nghiệp và giúp mọi người, cộng đồng và các ngành công nghiệp có khả năng chống chịu tốt hơn trước tác động của biến đổi khí hậu.

Các mô hình kinh doanh sáng tạo của khu vực tư nhân sẽ đóng một vai trò mạnh mẽ trong việc giải quyết các thách thức phát triển liên quan đến khí hậu của Việt Nam. Đặc biệt, ADB Ventures chỉ là chương trình khởi đầu. Trong những năm tới, ADB sẽ tiếp tục huy động các nguồn vốn mới từ các đối tác đồng tài trợ của khu vực công và tư nhân, sử dụng sự kết hợp giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay để hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững. Tầm nhìn của chúng tôi là ADB Ventures trở thành nền tảng đầu tư công nghệ có tác động hàng đầu trong khu vực, thu hút hơn 1 tỷ USD vốn rủi ro vào năm 2030. Tôi mong đợi tác động mà sáng kiến ​​hoạt động của khu vực tư nhân sáng tạo ra sẽ có ở Việt Nam và trên toàn khu vực.

“NIC và ADB bắt đầu tiếp nhận hồ sơ dự án trong 4 lĩnh vực ưu tiên”

“Mở khóa” nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho khu vực tư nhân Việt Nam
Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia ((ảnh Đức Trung)

Hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam bắt đầu cách đây hơn 15 năm, tuy nhiên, thị trường vốn đầu tư cho lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn non trẻ và manh mún. Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ADB Ventures sẽ giúp mở khóa nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho khu vực tư nhân trong các lĩnh vực có thể tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững.

NIC và ADB sẽ tìm kiếm và bắt đầu tiếp nhận hồ sơ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tiềm năng, với mong muốn giúp các doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn tại Việt Nam và các quốc gia thành viên khác của ADB. Chúng tôi hướng đến 4 lĩnh vực ưu tiên là Tài chính (Fintech); Y tế, sức khỏe (Healhtech); Nông nghiệp (Agritech) và Công nghệ (Cleantech).

Chúng tôi dự kiến có khoảng 20+ dự án thử nghiệm ADB Ventures LABS và dự kiến khoảng 10 doanh nghiệp tại Việt Nam nhận được khoản tài trợ ADB Ventures SEED trong giai đoạn từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2023.

Trong khoảng thời gian trên, chúng tôi cũng sẽ xem xét, tổ chức các cuộc thi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (innovation challenge …) và lựa chọn các doanh nghiệp phù hợp được tham gia Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật thử nghiệm công nghệ (ADB Ventures Lab). Cùng với đó là triển khai các hoạt động và sự kiện hỗ trợ với sự chủ trì của NIC và ADB, nhằm quảng bá và tìm kiếm doanh nghiệp tiềm năng tại Việt Nam.