Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 18,96 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 8,32 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 7,97 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu nông, lâm thủy sản năm 2017 tăng 13% so với năm 2016

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 12 năm 2017 ước đạt 426 nghìn tấn, với giá trị đạt 199 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo năm 2017 ước đạt 5,89 triệu 14 tấn và 2,66 tỷ USD, tăng 22,4% về khối lượng và tăng 23,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2017 với 39,5% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 2,17 triệu tấn và 972,64 triệu USD, tăng 35,2% về khối lượng và tăng 34,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Mười một tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh là Hồng Kông (-41,2%) và Gana (-10,6%).

Đối với mặt hàng cao su, trong tháng 12/2017, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 12/2017 đạt 175 nghìn tấn với giá trị đạt 253 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su năm 2017 ước đạt 1,39 triệu tấn và 2,26 tỷ USD, tăng 11% về khối lượng và tăng 35,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2017, chiếm thị phần lần lượt 64%, 5,2% và 3,9%.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 12/2017 ước đạt 12 nghìn tấn với giá trị đạt 21 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè năm 2017 ước đạt 140 nghìn tấn và 229 triệu USD, tăng 7,2% về khối lượng và tăng 5,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trong 11 tháng đầu năm 2017, khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan - thị trường lớn nhất của Việt Nam với 29,8% thị phần, giảm 12,8% về khối lượng và giảm 8,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Các thị trường có giá trị xuất khẩu chè trong 11 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh là Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (gấp 2,25 lần) %), Đài Loan (+58,3%) và Ả Rập XêÚt (+22,7%)

Đối với mặt hàng điều, tháng 12/2017, sản lương điều xuất khẩu ước đạt 30 nghìn tấn với giá trị 302 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều năm 2017 ước đạt 353 nghìn tấn và 3,52 tỷ USD, tăng 1,9% về khối lượng và tăng 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2017 đạt 9.926,3 USD/tấn, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2016. Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần lượt là 35%, 15,6% và 12,9% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều.

Trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu trọng điểm năm 2017, cà phê là số ít mặt hàng có sản lượng xuất khẩu giảm so với năm 2016. Tuy nhiên, đây là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất. Cụ thể, xuất khẩu cà phê tháng 12/2017 ước đạt 138 nghìn tấn, với giá trị đạt 284 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê năm 2017 ước đạt 1,42 triệu tấn và 3,21 tỷ USD, giảm 20,2% về khối lượng và giảm 3,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2017 với thị phần lần lượt là 14,6% và 12,7%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê trong 11 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh là: Ấn Độ (13,3%) và Italia (10,6%).

Đối với lĩnh vực thủy sản, tháng 12/2017, giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 714 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản năm 2017 ước đạt 8,32 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2017, chiếm 55,3% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 11 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Trung Quốc (64,4%), Hà Lan (48,6%), Anh (36,4%), Hàn Quốc (29,1%), Canada (22,3%) và Nhật Bản (20%). Có thể thấy, “thẻ vàng” của EU đối với lĩnh vực thủy sản chưa có nhiều tác động, bằng chứng là sản lượng xuất khẩu thủy sản vào một số nước châu Âu vẫn tăng trưởng tốt.

Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong tháng 12/2017 ước đạt 2,46 tỷ USD, đưa giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong 12 tháng năm 2017 đạt 27,82 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2016. Một số mặt hàng nhập khẩu tăng so với năm 2016, gồm: phân bón các loại nhập khẩu 1,25 tỷ USD, tăng 12,7% về khối lượng và tăng 24,5% về giá trị; thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhập khẩu đạt 989 triệu USD, tăng 36,4%; gỗ và các sản phẩm gỗ nhập khẩu đạt 2,19 tỷ USD, tăng 16,8%.../.