Để làm rõ hơn vai trò của Ủy ban, cũng như đường lối đối ngoại của Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo xin trích đăng cuộc phỏng vấn của báo giới với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017

Xin Chủ tịch Ủy ban cho biết ý nghĩa của Năm APEC 2017 đối với nước ta?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới. Đối với nước ta, APEC có tầm quan trọng chiến lược cả về chính trị và kinh tế.

13 trong 20 thành viên APEC là các đối tác chiến lược, toàn diện của nước ta.13 trong số 15 hiệp định FTA nước ta là từ các thành viên APEC. Khoảng 78% FDI, trên 70% thương mại và 70% lượng khách du lịch vào Việt Nam là từ APEC.

Việc đăng cai APEC 2017 có 3 ý nghĩa lớn:

Một là, đây là bước cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng và làm sâu sắc quan hệ toàn diện của ta với các đối tác.

Hai là, đây cũng là dịp để nước ta tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác, nguồn lực của APEC để phát triển đất nước, tạo động lực mới cho phát triển của đất nước và các vùng miền.

Cuối cùng, APEC 2017 là dịp để chúng ta quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, hình ảnh đất nước đổi mới, năng động và giàu tiềm năng.

Do đó, có thể nói Năm APEC 2017 sẽ là một trọng tâm của đối ngoại Việt Nam.

Xin Phó Thủ tướng cho biết đâu là những mảng công tác lớn chúng ta cần tập trung triển khai từ này đến năm 2017?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Sự ra đời của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuẩn bị cho Năm APEC 2017, thể hiện coi trọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Diễn đàn APEC nói riêng. Với bộ máy này, tới đây, các cơ quan, bộ, ngành và địa phương sẽ cùng triển khai Lộ trình chuẩn bị Năm APEC 2017 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Theo tôi có 3 việc ưu tiên chúng ta cần triển khai:

- Ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh chuẩn bị về mặt nội dung, đặc biệt chú trọng việc đề xuất các ý tưởng, sáng kiến mới trong APEC, vừa phù hợp với xu thế chung vừa đáp ứng các lợi ích thiết thân của nước ta như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào chuỗi cung ứng toàn cầu...

- Cần tận dụng APEC 2017 để tạo chuyển biến căn bản về nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng của nước ta.

Là chủ nhà của APEC 2017, chúng ta sẽ là Chủ tịch và Phó Chủ tịch của nhiều Nhóm Công tác và Tiểu ban của APEC. Do đó, các cơ quan, bộ, ngành và địa phương cần lên kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ và bản lĩnh đáp ứng yêu cầu không chỉ của APEC 2017 mà của cả giai đoạn hội nhập quốc tế mới.

Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cơ sở vật chất cho hàng trăm hội nghị lớn nhỏ, hàng nghìn đại biểu quốc tế , trong đó có các Nguyên thủ. Chúng ta cần có kế hoạch chuẩn bị căn cơ để đầu tư, phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Công tác quảng bá, thông tin và truyền thông cũng hết sức quan trọng. Là sự kiện mang tầm vóc khu vực, hàng nghìn phóng viên, báo đài quốc tế sẽ đến Việt Nam đưa tin về APEC 2017. Chúng ta cần chuẩn bị tốt để tận dụng cơ hội này giới thiệu với bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, giàu tiềm năng phát triển, và một dân tộc Việt Nam giàu truyền thống nhân văn, hiếu khách, nhã nhặn, thuận hòa, tình nghĩa./.