(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 3 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Đào Thị Kim Yến, Nguyễn Lâm Thùy Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Trân

Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thảo Vy, Huỳnh Thị Ánh Hằng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh