(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 12, tháng 4 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Nguyễn Thị Mai Anh - Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Ths. Nguyễn Thị Diệu Linh - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội