TS. LÊ THANH HÀ - Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN, HOÀNG ĐĂNG KHÁNH, BÙI THỊ MINH ANH,

NGUYỄN XUÂN DUY ANH, ĐẬU THUỶ NHUNG

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SCIECO

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây


*Bài viết được tài trợ bởi Chương trình học bổng sau tiến sĩ của Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup