(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 3 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trường Đại học Quy Nhơn

Trần Thị Tú Trinh - Sở Tài chính tỉnh Bình Định