Cụ thể là, trong tháng 07/2016, sản lượng tiêu thụ toàn ngành ô tô đạt mức 28.004 chiếc, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2015, đồng thời tăng 15% so với tháng 06/2016. Sản lượng tiêu thụ của từng chủng loại như sau: Xe du lịch đạt 17.514 chiếc, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 36% so với tháng trước; Xe thương mại đạt 9.334 chiếc, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 10% so với tháng trước; Xe chuyên dụng đạt 1.156 chiếc, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 2% so với tháng trước (Biểu đồ 1).

Biểu đồ 1: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường từ tháng 01 đến tháng 07/2016


Tháng 07/2016, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.726 xe, tăng 15% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là xe, 7.728 tăng 14% so với tháng trước. Trong tháng 7 này, sản lượng xe lắp ráp trong nước cũng như lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đều tăng lên.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 07/2016, sản lượng tiêu thụ đạt 24.153 chiếc, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 10% so với tháng trước (Biểu đồ 2).

Biểu đồ 2: Sản lượng tiêu thụ ô tô của các thành viên VAMA tháng 07/2015 và tháng 06, tháng 07/2016

Như vậy, sản lượng tiêu thụ ô tô trong tháng 7/2016 đã có sự tăng trưởng trở lại so với cùng kỳ năm 2015 và so với tháng 6/2016. Đối với các thành viên của VAMA, sản lượng tiêu thụ của hầu hết các thành viên đều tăng lên. Trong đó, Thaco tiếp tục dẫn đầu trong hệ thống phân phối ô tô của Việt Nam. Cụ thể là, tháng 07/2016: Thaco tiêu thụ đạt 10.170 chiếc, chiếm 42,1% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 49% so với cũng kỳ năm 2015, tăn 10% so với tháng trước. Trong đó, sản lượng tiêu thụ tập trung vào các dòng xe, như: Thaco Truck với 3.701 chiếc, tăng 11%, Thaco Kia đạt 3.123 chiếc, tăng 11%, Vinamazda đạt 3.005 chiếc tăng 75%... so với tháng tháng 05/2015; Tiếp đến là Toyota với sản lượng thụ đạt 5.170 chiếc, chiếm 21,4% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 30% so với tháng trước; Ford đạt 2.704 chiếc, tăng 92%; Honda đạt 1.111 chiếc, tăng 53%; GM Vietnam đạt 848 chiếc, tăng 61%; Visuco (Suzuki) đạt 525 chiếc, tăng 19%... so với tháng 07/2015./.