Cụ thể, tháng 03/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt đạt 36.962 xe, bao gồm: 28.491 xe du lịch, tăng 62%; so với tháng trước; 7.794 xe thương mại, tăng 63% so với tháng trước và 677 xe chuyên dụng, tăng 41% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 21.863 xe, tăng 50% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.099 xe, tăng 82% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết Tháng 03/2022 tăng 27% so với 2021. Xe ô tô du lịch tăng 39%; xe thương mại tăng 7% và xe chuyên dụng tăng 32% so với năm 2021. Tính đến hết Tháng 3/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 34% trong khi xe nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường từ tháng 11/2021 đến tháng 03/2022

Tháng 3/2022: Sản lượng tiệu thụ ô tô đạt 36.962 xe
Tháng 3/2022 là tháng có sản lượng tiêu thụ cao nhất từ đầu năm

Nhìn vào biểu đồ tiêu thụ ô tô năm 2022 cho thấy, tháng 3/2022 là tháng có sản lượng tiêu thụ cao nhất từ đầu năm. Trước đó, thị trường ghi nhận 2 tháng có doanh số tiêu thụ giảm liên tiếp. Đây là một tín hiệu vui, cho thấy thị trường đang trên đà phục hồi.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 03/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 35.021 chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 60% so với tháng trước. Trong tháng này, Trường Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường với 13.295 chiếc, chiếm 38% thị phần, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 13,9% so với tháng trước; tiếp đến là Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 7.977 chiếc, chiếm 22,8% thị phần, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 86% so với tháng trước; tiếp đến là Mitsubishi tiêu thụ được 3.675 chiếc, tăng lần lượt là 47% và 118%; Honda tiêu thụ được 3.604 chiếc, tăng lần lượt là 45% và 97%; Visuco (Suzuki) tiêu thụ đạt 2.413 chiếc, giảm 1% so với cùng kỳ nhưng tăng 86% so với tháng trước; Ford tiêu thụ được 1.763 chiếc, giảm 45% so cùng kỳ năm trước nhưng tăng 230% so với tháng trước.../.