Cụ thể, tháng 4/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt đạt 45.359 xe, bao gồm: 33.588 xe du lịch, tăng 18% so với tháng trước; 7.795 xe thương mại, tăng 2,6% so với tháng trước và 776 xe chuyên dụng, tăng 15% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 25.269 xe, tăng 16% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.090 xe, tăng 13% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 04/2022 tăng 31% so với 2021. Xe ô tô du lịch tăng 47%; xe thương mại tăng 8% và xe chuyên dụng tăng 19% so với năm 2021. Tính đến hết Tháng 4/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 38% trong khi xe nhập khẩu tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, sản lượng tiêu thụ ô tô có tháng thứ 2 liên tiếp tăng. Theo đó, tốc độ tiêu thụ đều có xu hướng tăng ở cả 3 dòng xe.

Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2022

Tháng 4/2022: Sản lượng tiệu thụ ô tô tiếp tục tăng
Nguồn VAMA

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 04/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 38.134 chiếc, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 17% so với tháng trước. Trong tháng này, Trường Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường với 14.687 chiếc, chiếm 38,5% thị phần, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 10% so với tháng trước; tiếp đến là Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 8.694 chiếc, chiếm 22,8% thị phần, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 9% so với tháng trước; tiếp đến là Honda tiêu thụ được 6.100 chiếc, tăng lần lượt 216% và 69%; Mitsubishi tiêu thụ được 3.616chiếc, tăng lần lượt là 11% và giảm 2%; Ford tiêu thụ được 1.933 chiếc, giảm 25% so cùng kỳ năm trước nhưng tăng 10% so với tháng trước; Visuco (Suzuki) tiêu thụ đạt 1.111 chiếc, tăng 174 1% so với cùng kỳ, nhưng giảm 54% so với tháng trước./.