Cụ thể là, trong tháng 5/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.480 xe, tăng 31% so với tháng 04/2019 tăng 19% so với tháng 5/2018. Theo đó, xe du lịch đạt 19.642 chiếc, tăng 37% so với tháng trước; xe thương mại đạt 7.345 chiếc tăng 21% so với tháng trước; xe chuyên dụng đạt 511 chiếc, giảm 12% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.269 xe, tăng 9% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.211 xe, tăng 75% so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 35%; xe thương mại tăng 0,2% và xe chuyên dụng giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 1: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường tháng 01, 02, 03, 04 và 05/2019

Đối với xe lắp ráp, tính đến hết tháng 5/2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 14% trong khi xe nhập khẩu tăng 210% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 2: Sản lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp và xe nhập khẩu tháng 01, 02, 03, 04 và 05/2019

Đối với các thành viên VAMA, mức tiêu thụ cũng cho thấy, trong tháng 05/2019, sản lượng tiêu thụ của các thành viên đã tăng trở lại. Tuy nhiên, nhà phân phối số 1 thị trường là Thaco lại tiếp tục giảm so với tháng trước, cũng như cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, Toyota lại có sự vươn lên mạnh mẽ trong tháng này. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất trong tháng này thuộc về Mitsubishi. Cụ thể tình hình tiêu thụ trong tháng 5/2019 như sau: Doanh số tiêu thụ của Thaco đạt 7.647 chiếc, chiếm 29,2% thị phần, giảm 6% so với tháng 04/2019 và giảm 13% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Toyota, với doanh số tiêu thụ đạt 6.321 chiếc, chiếm 24,1% thị phần, tăng lần lượt 51% và 33%. Đứng thứ 3 là Mitsubishi, với doanh số đạt 3.088 chiếc, chiếm 11,8% thị phần, tăng 138% và 646%. Ford với doanh số đạt 3.000 chiếc, chiếm 11,4% thị phần, tăng lần lượt 39% và 107%. Honda với doanh số đạt 2.975 chiếc, chiếm 11,4% thị phần, tăng lần lượt 69% và 17%...