Cụ thể là, trong tháng 04/2018, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 21.123 xe, gần bằng doanh số tháng trước, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xe du lịch đạt 13.549 chiếc, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 5% so với tháng trước; xe thương mại đạt 6.357xe lần lượt giảm 18% và giảm 8%; xe chuyên dụng đạt 1.217 xe, giảm 36% và giảm 8% so với tháng trước (Biểu đồ). Tính đến hết tháng 04/2018, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường giảm 7% so với cùng kỳ năm 2017.

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016, năm 2017 và tháng 4/2018

Trong tháng 4/2018, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước đạt 17.910 xe, giảm 5% so với tháng trước. Số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 3.213 chiếc, tăng 37% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 04/2018, doanh số bán hàng xe láp ráp trong nước tăng 8% trong khi xe nhập khẩu giảm 47% so với cùng kỳ năm 2017.

Nhìn vào doanh số tiêu thụ trong 4 tháng đầu năm 2018 cho thấy, sản lượng tiêu thụ vẫn đang trong chù kỳ như năm 2017. Đối với sản lượng xe lắp ráp, doanh số vẫn duy trì ổn định như năm 2017.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 04/2018, sản lượng tiêu thụ đạt 20.557 chiếc, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017 và giảm 2% so với tháng trước.

Về chi tiết tiêu thụ của từng thành viên VAMA, nhìn chung trong tháng này, các nhà phân phối lớn vẫn duy trì được sản lượng so với năm 2017 cũng như tháng 03/2018. Cụ thể như sau: Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 8.679 chiếc, chiếm 42,2% thị phần tiêu thụ ô tô trên cả nước, bằng với cùng kỳ năm 2017 và tăng 2% so với tháng trước; Toyota đạt 4.234 chiếc, chiếm 20,6%, tăng 3% và giảm 6%; Ford đạt 1.359 chiếc, chiếm 6,6%, giảm 16% và giảm 2%; Honda đạt 2.815 chiếc, tăng lần lượt 309% và 115%; GM Vietnam đạt 500 chiếc, giảm 47% và %.../.