Cụ thể là 07 tháng đầu năm 2017, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 144.840 chiếc, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, sản lượng tiêu thụ xe ô tô du lịch giảm 2%; xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 18% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong tháng 07/2017, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt mức 20.662 chiếc, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 15% so với tháng trước (Biểu đồ).

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016 và 07 tháng đầu năm 2017

Trong tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 07/2017, sản lượng tiêu thụ bao gồm: 11.195 xe du lịch, giảm 21% so với tháng trước; 8.489 xe thương mại, lần lượt giảm 7%; 978 xe chuyên dụng, giảm 7% và 18%. Trong khi đó. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.779 xe, giảm 14% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.883 xe, giảm 17% so với tháng trước.

Có thể thấy rằng, sản lượng tiêu thụ xe trong tháng 07/2017 đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2016, cũng như so với tháng trước. Đây là tháng có sản lượng tiêu thụ thấp nhất trong vòng 4 tháng gần đây. Điều này có thể thấy rõ hơn khi nhìn vào lượng xe nhập khẩu trong tháng (giảm tới 17% so với tháng trước).

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 07/2017, sản lượng tiêu thụ đạt 19.345 chiếc, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 15% so với tháng trước (Bảng).

Bảng: Sản lượng tiêu thụ ô tô của các thành viên VAMA tháng 07/2016 và tháng 06, 07/2017

Về sản lượng tiêu thụ của các thành viên VAMA, trong tháng này gần như 100% các thành viên đều giảm sản lượng. Trong đó, việc các nhà phân phối chủ đạo của thị trường, như: Thaco, Toyota, Ford đều giảm sâu, khiến cho sản lượng tiêu thụ chung của Hiệp hội giảm mạnh. Cụ thể là, trong tháng 07/2017, sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 6.854 chiếc, chiếm 35,4% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 6% so với tháng trước.

Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ của Toyota trong tháng này đạt 4.291 chiếc, chiếm 22,2% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 37% so với tháng trước. Sản lượng tiêu thụ Ford đạt 2.440 chiếc giảm 10% so với cùng kỳ năm 2016, GM Vietnam đạt 820 chiếc, giảm 3%; Mercedes-Benz Vietnam đạt 419 chiếc, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2016... Trong số các thành viên chỉ có nhà phân phối của Honda đạt 1.134 chiếc, tăng 2% và Isuzu đạt 659 chiếc, tăng 5%./.