Cụ thể là, trong tháng 02/2021, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 13.585 xe, bao gồm: 6.939 xe du lịch, giảm 53% so với tháng trước; 3.767 xe thương mại, giảm 34% và 179 xe chuyên dụng, giảm 39% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 8.610 xe, giảm 41% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 4.975 xe, giảm 58% so với tháng trước.

Mặc dù sản lượng tiêu thụ tháng 2 giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020, nhưng cộng dồn 2 tháng đầu năm 2021, sản lượng tiêu thụ ô tô vẫn tăng 21% so với năm 2020. Cụ thể là xe ô tô du lịch tăng 19%; xe thương mại tăng 28% và xe chuyên dụng tăng 15% so với cùng kì năm 2020. Tính đến hết tháng 02/2021, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 11% trong khi xe nhập khẩu tăng 37% so với cùng kì năm ngoái.

Biểu đồ: Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA từ tháng 11/2020 đến tháng 02/2021

Đối với các thành viên VAMA cho thấy, bước vào tháng thứ 2 của năm 2021, sản lượng tiêu thụ của hầu hết các thành viên đều giảm so với tháng trước cũng như cùng kỳ năm 2020, đáng chú ý là Trường Hải vẫn duy trì sản lượng như năm 2020. Cụ thể là, sản lượng tiêu thụ của Trường Hải trong tháng 02/2021 đạt 5.769 chiếc, chiếm 44,6% thị phần, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng giảm 37% so với tháng 01/2020; tiếp đến là Toyota tiêu thụ được 2.411 chiếc, chiếm 18,6% thị phần, giảm lần lượt là 49% và 46%; Honda với 1.281 chiếc, chiếm 9,9% thị phần, giảm lần lượt là 9 và 58%; Ford với 1.092 chiếc, chiếm 8,5%, giảm lần lượt là 13% và 31%...