Cụ thể là, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 03/2017 đạt 26.872 chiếc, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và nhưng tăng 52% so với tháng 02/2017 (Biểu đồ).

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016 và tháng 01, 02, 03/2017

Trong tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 03/2017, sản lượng tiêu thụ xe du lịch đạt 16.805 chiếc, tăng 23%; Xe thương mại đạt 8.278 chiếc, giảm 10%; Xe chuyên dụng đạt 1.789 chiếc, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2016.

Có thể thấy rằng, việc thuế nhập khẩu đối với các nước trong khu vực ASEAN giảm từ 40% xuống còn 30% tiếp tục hỗ trợ các nhà phân phối trong việc bán hàng. Điều này còn thể hiện rõ hơn trong việc, sản lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng vọt trong tháng này. Theo đó, tháng 03/2017, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.484 xe, tăng 114% so với tháng trước, còn sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 18.388 xe, tăng 35% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 03/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 1%, trong khi xe nhập khẩu tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 03/2017, sản lượng tiêu thụ đạt 22.792 chiếc, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2016 (Bảng).

Bảng: Sản lượng tiêu thụ ô tô của các thành viên VAMA tháng 03/2016 và tháng 02, 02/2017

Nhìn chung, trong tháng này, sản lượng tiêu thụ của hầu hết thành viên VAMA không được tốt, nhất là những nhà phân phối lớn, như: Thaco hay Toyota. Cụ thể là: Thaco có sản lượng tiêu thụ đạt 9.468 chiếc, chiếm 41,5% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2016; Toyota đạt 4.679 chiếc, chiếm 20,5% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, không tăng; Ford đạt 2.501chiếc, chiếm 11% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 5%; GM Vietnam đạt 1.001 chiếc, tăng 51%; Honda đạt 1.056 chiếc, tăng 35%... /.