Cụ thể là, trong tháng 09/2018, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 25.351 chiếc, tăng 24% so với tháng trước và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng này, doanh số xe du lịch đạt 17.213 chiếc, tăng 24% so với tháng trước; xe thương mại đạt 7.625 chiếc tăng 21%; xe chuyên dụng đạt 513 chiếc, tăng 36% so với tháng trước (Biểu đồ). Tính đến hết tháng 09/2018, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường giảm 2% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 192.980 chiếc. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 13%; xe thương mại giảm 19% và xe chuyên dụng giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016, năm 2017 và 9 tháng 2018

Trong tháng 09/2018, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.325 xe, tăng 16% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.026 xe, tăng 42% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 09/2018, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 11% trong khi xe nhập khẩu giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn vào sản lượng tiêu thụ trong 9 tháng đầu năm 2018 cho thấy, sản lượng tiêu thu ô tô của toàn thị trường đã có sự bứt phát. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của tháng 8/2018 (tức tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng ngâu). Đây là tháng người tiêu dùng rất ít mua sắm đồ, nhất là những đồ có giá trị lớn như mặt hàng ô tô. Chính vì vậy, việc mua sắm đã chuyển sang tháng này.

Đối với các thành viên VAMA, mức tiêu thụ cũng cho thấy, hầu hết các thành viên đều có sự gia tăng sản lượng trong tháng này. Đáng chú ý, trong tháng này, các thành viên như: Thaco, Toyota, Honda, GM Vietnam... có sự bứt phá về sản lượng tiêu thụ. Cụ thể, trong tháng 09/2018, sản lượng tiêu thụ đạt 24.018 chiếc, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017, cũng như so với tháng trước. Chi tiết như sau: Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 7.039 chiếc, chiếm 29,3% thị phần tiêu thụ ô tô trên cả nước, tăng 25%so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 14% so với tháng trước; Toyota đạt 6.259 chiếc, chiếm 26,1%, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2017, tăng 32% so với tháng trước; Ford đạt 2.327 chiếc, chiếm 9,7%, tăng 2% và tăng 76% so với tháng trước; Honda đạt 2.359 chiếc, chiếm 9,8%, tăng 14% và tăng 11%; GM Vietnam đạt 1.333 chiếc, tăng 58% và 33%.../.