Cụ thể là, trong tháng 07/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 26.666 xe, giảm 3% so với tháng 06/2019 và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Theo đó, xe du lịch đạt 19.394 chiếc, giảm 4% so với tháng trước; xe thương mại đạt 6.812 chiếc, giảm 2% so với tháng trước; xe chuyên dụng đạt 460 chiếc, giảm 21% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.275 xe, giảm 5% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 11.391 xe, giảm 0,3% so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 35%; xe thương mại tăng 1,5% và xe chuyên dụng giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 1: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường từ tháng 01-06/2019

Đối với xe lắp ráp, tính đến hết tháng 7/2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 14% trong khi xe nhập khẩu tăng 207% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 2: Sản lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp và xe nhập khẩu từ tháng 01-07/2019

Đối với các thành viên VAMA, mức tiêu thụ cũng cho thấy, trong tháng 07/2019, sản lượng tiêu thụ của các thành viên khá ổn định so với tháng 06/2019. Tuy nhiên, vị trí đầu tiên đã thay đổi, khi Thaco vươn lên vị trí số 1, còn Toyota đứng vị trí thứ 2. Cụ thể như sau: Doanh số tiêu thụ của Thaco đạt 7.785 chiếc, chiếm 30,1% thị phần, tăng lần lượt 5% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018; Toyota đạt 7.375 chiếc, chiếm 28,6% thị phần, giảm 2% so với tháng trước nhưng tăng 73% so với cùng kỳ năm 2018; Tiếp đến là Honda với sản lượng đạt 2.840 chiếc, chiếm 11% thị phần; Ford đạt 2.785 chiếc chiếm 10,8% thị phần; Mitsubishi, với doanh số đạt 1.873 chiếc chiếm 7,3%.../.