Cụ thể là 08 tháng đầu năm 2017, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 144.840 chiếc, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, sản lượng tiêu thụ xe ô tô du lịch giảm 4%; xe thương mại giảm 7% và xe chuyên dụng giảm 17% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến hết tháng 8/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 11%, trong khi xe nhập khẩu tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 08/2017, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt mức 20.099 chiếc, giảm6% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 7% so với tháng trước (Biểu đồ).

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016 và 07 tháng đầu năm 2017

Trong tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 07/2017, sản lượng tiêu thụ bao gồm: 12.568 xe du lịch, tăng 12%; 8.687 xe thương mại tăng 2%; 844 xe chuyên dụng, giảm 14% so với tháng trước. Trong khi đó. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.494 xe, tăng 5% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.605 xe, tăng 12% so với tháng trước.

Có thể thấy rằng, mặc dù rơi vào tháng “ngâu” hay còn gọi là tháng “cô hồn”, song sản lượng tiêu thụ trong tháng 8/2017 vẫn tăng cao hơn so với tháng trước ở tất cả các dòng xe, cũng như đối với lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 08/2017, sản lượng tiêu thụ đạt 20.746 chiếc, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 7% so với tháng trước (Bảng).

Bảng: Sản lượng tiêu thụ ô tô của các thành viên VAMA tháng 08/2016 và tháng 07, 08/2017

Về sản lượng tiêu thụ của các thành viên VAMA, trong tháng này không có nhiều sự thay đổi biến động doanh số đối các nhà phân phối trong top cuối, tuy nhiên trong top đầu thì có biến động mạnh. Toyota đang dần thu hẹp khoảng cách đối với Thaco. Trong khi, Thaco có tháng thứ 6 liên tục giảm doanh số (chưa bao giờ xảy ra tình trạng như hiện nay), còn Toyota tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và dần chiếm lĩnh thị phần ô tô tại Việt Nam.

Theo đó, sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 6.228 chiếc, chiếm 30% thị phần (tháng 7/2017 chiếm 35,4%) trong tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 9% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ của Toyota trong tháng này đạt 5.794 chiếc, chiếm 27,9% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 35% so với tháng trước. Sản lượng tiêu thụ Ford đạt 2.292 chiếc tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016, Honda đạt 1.113 chiếc tăng 10%, GM Vietnam đạt 718 chiếc, giảm 1%; Isuzu đạt 757 chiếc tăng 13%, Mercedes-Benz Vietnam đạt 524 chiếc, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016.../.