Cụ thể là, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 05/2017 đạt 23.232 chiếc, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 6% so với tháng 04/2017 (Biểu đồ).

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016 và 05 tháng đầu năm 2017

Trong tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 05/2017, sản lượng tiêu thụ xe du lịch đạt 12.915 chiếc, giảm 20%; Xe thương mại đạt 9.005 chiếc, giảm 6%; Xe chuyên dụng đạt 1.312 chiếc, giảm 22% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 16.656 xe, tăng 1% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.576 xe, tăng 20% so với tháng trước.

Có thể thấy rằng, sản lượng tiêu thụ xe trong tháng 05/2017 có sự sụt giảm mạnh ở tất cả các dòng xe. Song, lượng xe nhập khẩu lại có dấu hiệu tăng trở lại sau 01 tháng giảm xuống.

Tuy nhiên, nếu tính tổng sản lượng tiêu thụ 5 tháng đầu năm 2017 của toàn thị trường, thì các dòng sẽ vẫn duy trì được mức tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể là, trong 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng tiêu thụ xe toàn thị trường tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 8%; xe thương mại giảm 7% và xe chuyên dụng giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 7%, trong khi xe nhập khẩu tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 05/2017, sản lượng tiêu thụ đạt 21.829 chiếc, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2016 và tưang 2% so với tháng trước (Bảng).

Bảng: Sản lượng tiêu thụ ô tô của các thành viên VAMA tháng 05/2016 và tháng 04, 05/2017

Nhìn chung, trong tháng này, sản lượng tiêu thụ của hầu hết thành viên VAMA đều giảm so với cùng kỳ năm 2016 cũng như so với tháng trước. Trong đó, đáng chú ý là sản lượng tiêu thụ của nhà phân phối lớn nhất thị trường là Thaco có tháng thứ 2 giảm liên tiếp. Cụ thể là: trong tháng 05/2017, sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 8.263 chiếc, chiếm 37,9% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 4% so với tháng trước; Toyota đạt 5.151 chiếc, chiếm 23,6% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 20% so với kỳ kỳ năm 2016 và tăng 26% so với tháng trước; Ford đạt 2.451 chiếc, chiếm 11,2% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 4% so với tháng trước.

Đối với các nhà phân phối còn lại, sản lượng tiêu thụ trong tháng khả quan hơn. Trong đó, GM Vietnam đạt 1.038 chiếc, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 9% so với tháng trước; Honda đạt 920 chiếc, tăng lần lượt 11% và 37%; Vinamotor đạt 386 chiếc, tăng 4% và 15%...

Đáng chú ý là trong tháng này có 03 nhà phân phối không tiêu thụ được sản phẩm nào là: Mekong, Dothanh và SANYANG./.