Cụ thể là 10 tháng đầu năm 2017, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 220.121 chiếc, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, sản lượng tiêu thụ xe ô tô du lịch giảm 10%; xe thương mại giảm 6% và xe chuyên dụng giảm 18% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến hết tháng 10/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 14%, trong khi xe nhập khẩu tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 10/2017, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt mức 21.868 chiếc, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tăng 3% so với tháng trước (Biểu đồ).

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016 và 10 tháng đầu năm 2017

Trong tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 10/2017, sản lượng tiêu thụ bao gồm: 12.012 xe du lịch, tăng 3%; 8.968 xe thương mại, tăng 3%; 888 xe chuyên dụng, tăng 1% so với tháng trước. Trong khi đó. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.498 xe, tăng 5% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.370 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Có thể thấy rằng, sản lượng tiêu thụ xe trong tháng này khả quan hơn so với tháng trước, tuy nhiên xét theo xu hướng dần về những tháng cuối năm thì kkhas “ảm đạm”. Khả năng tăng tốc trong tháng này chậm hơn hẳn so với cùng kỳ năm 2016. Điều này khiến, kết thúc năm 2017, sản lượng tiêu thụ khó có thể cán địch như năm 2016.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 10/2017, sản lượng tiêu thụ đạt 20.156 chiếc, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 5% so với tháng.

Về sản lượng tiêu thụ của các thành viên VAMA, trong tháng này doanh số bán hàng tập trung nhiều vào các nhà phân phối chủ lực, như: Thaco, Toyata. Cụ thể là: Sản lượng tiêu thụ cả Thaco đạt 7.182 chiếc, chiếm 35,6% thị phần tiêu thụ ô tô trên cả nước, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tăng 27% so với tháng trước; Toyota đạt 4.397 chiếc, chiếm 21.8%, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tăng 7% so với tháng trước; Ford đạt 2.282 chiếc, chiếm 11,3%, giảm 6%; Honda đạt 1.011, giảm lần lượt 19% và 51%; GM Vietnam đạt 783 chiếc, giảm 16% và 7%... Nhìn chung, hầu hết các thành viên của VAMA đều giảm so với cùng kỳ năm 2016./.