Cụ thể là, trong tháng 6/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.520 xe, tăng 0,1% so với tháng 05/2019 và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Theo đó, xe du lịch đạt 20.287 chiếc, tăng 3% so với tháng trước; xe thương mại đạt 6.649 chiếc, giảm 9% so với tháng trước; xe chuyên dụng đạt 584 chiếc, tăng 14% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.162 xe, tăng 6% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 11.357 xe, giảm 7% so với tháng trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 35%; xe thương mại tăng 1,5% và xe chuyên dụng giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 1: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường tháng 01, 02, 03, 04, 05 và 06/2019

Đối với xe lắp ráp, tính đến hết tháng 6/2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 14% trong khi xe nhập khẩu tăng 203% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 2: Sản lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp và xe nhập khẩu tháng 01, 02, 03, 04, 05 và 06/2019

Đối với các thành viên VAMA, mức tiêu thụ cũng cho thấy, trong tháng 06/2019, sản lượng tiêu thụ của các thành viên duy trì như tháng trước. Trong đó, Toyota đã vươn lên vị trí số 1 về sản lượng tiêu thụ tai Việt Nam, đẩy Thaco xuống vị trí thứ 2. Cụ thể tình hình tiêu thụ trong tháng 6/2019 như sau: Doanh số tiêu thụ của Toyota đạt 7.554 chiếc, chiếm 28,8% thị phần, tăng 22% so với tháng trước và tăng 77% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp đến là Thaco với sản lượng tiêu thụ đạt 7.441 chiếc, chiếm 28,1% thị phần, giảm 3% so với tháng trước và giảm 7% so với cùng kỳ năm 2018; Honda với sản lượng tiêu thụ đạt 3.001 chiếc, chiếm 11,5% thị phần vươn lên vị trí thứ 3; tiếp đến là Ford với 2.800 chiếc, chiếm 10,7% thị phần; Mitsubishi, với doanh số đạt 2.447 chiếc, chiếm 9,3% thị phần.../.