Tháng 6/2022, sàn HNX huy động 17.575 tỷ đồng TPCP và giao dịch thứ cấp đạt 7.840 tỷ đồng/phiên
Tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên thị trường TPCP với giá trị bán ròng là 3.395 tỷ đồng

Giá trị giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp tháng 6/2022 tăng 0,72% so với tháng 5, với tổng giá trị giao dịch đạt 172.489 tỷ đồng, bình quân phiên đạt 7.840 tỷ đồng/phiên. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 60,28%, Repos chiếm 39,72% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 6 chiếm 0,54% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường TPCP, trong đó giá trị bán ròng là 1.048 tỷ đồng.

Trên thị trường TPCP thứ cấp, tính đến hết ngày 30/6/2022, tổng dư nợ của thị trường TPCP tại HNX đạt 1,54 triệu tỷ đồng, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 1,98% so với cuối năm 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, HNX đã tổ chức 128 đợt đấu thầu TPCP, huy động được 74.087 tỷ đồng trên tổng số 171.000 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu, tỷ lệ huy động thành công đạt 43,32%. So với cùng kỳ năm 2021, giá trị huy động TPCP lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 giảm 47,63%. Trong đó KBNN huy động được 69.087 tỷ đồng, đạt 17,27% kế hoạch năm 2022, ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 5.000 tỷ đồng, đạt 24,5% kế hoạch năm 2022.

Tổng giá trị giao dịch TPCP lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.284.655 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân đạt 10.705 tỷ đồng/phiên, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 4,75% so với bình quân cả năm 2021. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 59,4%, giao dịch Repos chiếm 40,6%. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên thị trường TPCP với giá trị bán ròng là 3.395 tỷ đồng, tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước chiếm 0,78% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường./.