TẠ THU PHƯƠNG - Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

NGUYỄN TRUNG KIÊN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

LÊ ĐỨC HOÀNG, HOÀNG THỊ HỒNG NGỌC - Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 26, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây