ThS. ĐẶNG THỊ THU HÀ, ThS. LÊ THỊ UYÊN,

ThS. LÊ THỊ LIỄU, ThS. PHẠM THỊ OANH

Trường Đại học Hoa Lư

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 30, tháng 10/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây