(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

PGS, TS. Nguyễn Phượng Lê

TS. Nguyễn Thị Hải Ninh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

CN. Lê Anh Tuấn

Chi Cục Phát triển nông thôn Hà Nội