(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 15, tháng 5 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Nguyễn Việt Anh

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Châu Âu