Ứng dụng tự động hiển thị các thông tin đăng ký tiêm của bạn và gia đình cũng như tin tức từ điểm tiêm chủng.


Ứng dụng quản lý thông tin tiêm chủng trên smartphone (Ảnh: Đức Thiện)

Thông tin gồm có danh sách từng thành viên trong gia đình đang có mũi tiêm, thống kê còn bao nhiêu mũi phải tiêm, những mũi đã tiêm, những mũi chưa tiêm và gửi cảnh báo nhắc nhở tới người dùng theo nhiều hình thức như gửi tin nhắn, email và người dùng có thể tùy chọn cảnh báo theo số lần hay theo thời gian báo...

Người dùng có thể tải ứng dụng này trên kho Google Play, App Store, Winphone Store về điện thoại và đăng ký bằng tài khoản Facebook, số điện thoại, email... để lập hồ sơ theo dõi riêng cho từng cá nhân trong gia đình.