Phải phát huy tính sáng tạo của từng địa phương

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4 đang diễn ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa xem xét, cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, theo Văn phòng Quốc hội.

Tại phiên họp, UBTVQH đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày các Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.

Ủng hộ áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù cho 3 tỉnh, thành phố
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày các Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Quốc hội

Khi trình bày các báo cáo của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thẩm tra những nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, đối với 3 địa phương này, việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cần quán triệt một số nguyên tắc như: phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, không ảnh hưởng lớn đến vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, không làm tăng bội chi ngân sách nhà nước và trần nợ công đã được Quốc hội quyết định; cơ chế đặc thù phải thể chế hóa tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, phát huy được tiềm năng, thế mạnh, tính năng động, sáng tạo của từng địa phương…

Ủng hộ áp dụng cơ chế thí điểm

Theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị đã có nghị quyết cho phép Thừa Thiên Huế xây dựng thành phố di sản trực thuộc Trung ương, có những tiêu chí và đặc thù riêng. Định hướng phát triển thành phố di sản là điểm độc đáo và sáng tạo, nhưng cần nghiên cứu: thế nào là thành phố di sản; để trở thành thành phố di sản, Thừa Thiên Huế cần làm gì? Chính phủ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để có thể trình Quốc hội…

Ủng hộ áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù cho 3 tỉnh, thành phố
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Với thành phố Hải Phòng, ông Vương Đình Huệ cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW với tầm nhìn để Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực phát triển của khu vực, của cả nước, năng động, hiện đại với 3 trụ cột: kinh biển, du lịch, công nghiệp chế biến chế tạo và logistics.

“Liên quan đến việc thành lập Khu kinh tế thương mại tự do, xây dựng, phát triển Hải Phòng thành thành phố đi đầu cả nước, Chính phủ nghiên cữu kỹ lưỡng vấn đề này, báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị xem xét, quyết về chủ trương trước, căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền…”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Tờ trình của Chính phủ, trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan khác, cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Với Nghệ An, các đại biểu đề nghị, về lâu dài, cần nghiên cứu toàn diện để có những đề xuất mang tính đột phá, sáng tạo, trong đó có chính sách về đầu tư, tổ chức bộ máy, biên chế, thủ tục hành chính… nhằm tạo tiền đề khai thác tiềm năng, lợi thế đặc thù, sớm đưa Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Tại phiên họp, đa số các thành viên của UBTVQH nhất trí ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, để thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm tạo cơ chế huy động nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương này.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, UBTVQH tán thành sự cần thiết ban hành các Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, thống nhất hồ sơ dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 tới…

“Đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo các nghị quyết gửi đến các cơ quan thẩm tra, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thẩm tra chính thức trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 2...”, ông Nguyễn Đức Hải lưu ý./.